Informacje

Informacje

Aktywna współpraca międzynarodowa

Mysłowice przystąpiły do międzynarodowego projektu Sayouth. We wtorek w Kancelarii Prezydenta odbyło się spotkanie online ze wszystkimi partnerami projektu. Szwecja, Włochy, Niemcy, Grecja, Finlandia i Bułgaria, to kraje z którymi Mysłowice będą współpracować przez najbliższe 2 lata.

Promowanie konstruktywnego dialogu między młodymi ludźmi a władzami publicznymi na szczeblu lokalnym i europejskim oraz ich aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim to jedne z najważniejszych celów tego projektu pn. SAYOUTH PROJECT.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search