Informacje

Informacje

Apel prezydenta Mysłowic w sprawie kotów wolno żyjących

Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą do zarządców budynków, administratorów nieruchomości oraz mieszkańców Mysłowic, którym los kotów wolno żyjących nie jest obojętny. Nadszedł szczególnie trudny okres dla zwierząt jakim jest zima. Trzeba pamiętać, że potrzebują one naszego wsparcia niezależenie od pory roku, a ich dobro zależy głównie od wrażliwości i dobrej woli każdego z nas. Otwarte okienka piwniczne lub niewielkie otwory, umożliwiające kotom swobodny dostęp do pomieszczeń piwnicznych, zapewniają zwierzętom przetrwanie niezależnie od warunków atmosferycznych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 638), koty wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Ponadto, każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania tj. uwzględniającego potrzeby zwierzęcia oraz zapewniającego mu opiekę i ochronę. Należy dodać, że koty wolno żyjące stanowią nieodłączny element ekosystemu miejskiego oraz naturalną ochronę przed nadmiernym rozrostem populacji gryzoni. Obowiązek pomocy kotom wolno żyjącym wynika z przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Takie działania są zgodne z intencją Uchwała nr XLVII/703/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2021 r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2021 roku.

Licząc na Państwa wrażliwość, wierzę, że realizacja niniejszego apelu spotka się z akceptacją, jak również szerokim poparciem społecznym.

Z poważaniem

Prezydent Miasta Mysłowice
Dariusz Wójtowicz

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search