Informacje

Informacje

Bądź w akcji – oddaj krew!

PCK HDK Mysłowice organizuje w najbliższy czwartek – 18 lutego akcję oddawania krwi. Starują o godz. 8 przy ul. Górnośląskiej 60 w Krasowych. Krew można oddawać do godziny 12.00.

Honorowi krwiodawcy informuję, że od stycznia tym, którzy oddają krew przysługują nowe przywileje:

  • Jeśli oddałeś krew lub jej składniki, co najmniej 3 razy, przysługują Ci: 2 dni zwolnienia od pracy lub czynności służbowych – w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym,
  • -33% ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego (uprawnienie do ulgi na przejazd środkami transportu publicznego przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 159).

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search