Informacje

Informacje

Bezpieczna Mikołowska!

Mysłowice otrzymały dofinansowanie na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 90 tys. zł, z czego ponad 68 tys. zł dostaliśmy  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa przejścia zakończy się w lutym przyszłego roku.

Zakres robót przewiduje m.in. korektę geometrii jezdni, budowę azylu dla pieszych na wyspie kanalizującej ruch pojazdów dla przeciwnych kierunków ruchu, oznakowanie poziome chemoutwardzalne, poprawę istniejącego oświetlenia ulicznego mającego wpływ na widoczność na przejściu dla pieszych poprzez wymianę oprawy oświetleniowej.

Źródło: Mysłowice - profil oficjalny

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search