Informacje

Informacje

Czas w las…

Serdecznie zapraszamy wszystkich do pobytu w Nadleśnictwie Katowice. W centrum aglomeracji śląskiej w lesie znajdziemy ciszę, spokój oraz czyste powietrze. Rowerem, pieszo, konno, jak kto lubi, bowiem w Nadleśnictwie Katowice jest bogata infrastruktura, która wciąż się rozwija.

Trasy rowerowe, konne, szlaki turystyczne czy  miejsca odpoczynku z wiatami i ławostołami  są przygotowane  aby udogodnić korzystanie z lasu. Przez grunty  w zarządzie Nadleśnictwa  Katowice przebiega około 100 km tras rowerowych, 93 km szlaków pieszych, 24 km tras konnych, 14 km ścieżek dydaktycznych. Mamy również wyznaczone miejsca do rozpalania ogniska, które są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia, co eliminuje ryzyko powstania pożaru. W każdym innym miejscu w lesie i w odległości mniejszej niż 100 metrów od niego nie wolno rozniecać ognia Przypominamy również o zakazie poruszania się pojazdami silnikowymi. Można je zostawić na wyznaczonych w lesie miejscach postoju i dalej udać się pieszo. Zachęcamy do korzystania z portalu „Czas w Las”. To leśny przewodnik turystyczny, w którym znajdziemy informacje o obiektach przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji ale także mających wartość historyczną i kulturową.

Staramy się pogodzić funkcje społeczne lasu z poszanowaniem jej mieszkańców oraz z prowadzeniem gospodarki leśnej. 

Na terenie Nadleśnictwa Katowice mamy wyznaczone dwa obszary objęte programem „Zanocuj w lesie”. To miejsca gdzie miłośnicy bushcraftu i surwiwalu mogą aktywnie uprawiać swoje hobby bez obawy o złamanie lub naruszenie przepisów wynikających z ustawy o lasach.  Znajdują się one w Leśnictwie Imielin oraz w Leśnictwie Górki. Dokładną lokalizacje i zasięg obszarów można sprawdzać  na mapie Banku Danych o Lasach (BDL). Natomiast szczegółowy regulamin korzystania z tych obszarów znajduje się na stronie Nadleśnictwa Katowice.

Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa.

W lesie mogą wystąpić różne zjawiska przyrodnicze, powodujące również zagrożenia dla człowieka. Ponadto, las to naturalne miejsce pracy leśników i pracowników zakładów usług leśnych, gdzie w ciągu całego roku wykonywane  są różne działania ochronne, hodowlane i  gospodarcze.

Przy okazji apelujemy  o zabieranie ze sobą śmieci. Skoro daliśmy radę przynieść do lasu pełne opakowanie czy butelkę, tym bardziej damy radę wynieść puste. Śmieci nie tylko szpecą krajobraz ale przede wszystkim są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt, uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę  oraz  doprowadzić do wybuchu pożaru.

Alicja Słuchocka,
Nadleśnictwo Katowice

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search