Informacje

Informacje

Demonstrator Technologii w pełnej krasie

Już wiemy jak będzie wyglądał nowoczesny, proekologiczny budynek wielorodzinny przy ul. Karola Miarki w Mysłowicach. Demonstrator Technologii wybuduje firma DMD Modular Sp. z o.o., która jest liderem Konsorcjum wybranym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie do realizacji tego przedsięwzięcia.

Budowa Demonstratora Technologii o wartości ponad 17,4 mln zł finansowana jest przez NCBR w ramach realizacji Projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, który jest realizowany w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową z dnia 3 lipca 2020 numer POIR.04.01.03-00-0001/20-00. Termin realizacji inwestycji to jesień 2023.

Link do filmu reklamowego DMD Modular:

 

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search