Informacje

Informacje

Ekologiczna „dwójka”

Mysłowicka szkoła laureatem w Konkursie „Zielona Pracownia-Projekt 2021”.

Z początkiem bieżącego roku rozpoczęła się kolejna, już 7 edycja konkursów „Zielona Pracownia-Projekt 2021” oraz „Zielona Pracownia 2021”, których organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

W tegorocznej edycji konkursu „Zielona Pracownia-Projekt 2021” szkoły podstawowe i średnie z województwa śląskiego mogły uzyskać nawet 10 000 zł na wkład własny. Ocenie podlegał pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęły aż 173 projekty, a wytypowanych zostało 50 laureatów. W tym – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach! Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Katarzyny Ziółkowskiej – nauczycielki, szkoła może ubiegać się o dofinansowanie szkolnej pracowni przyrodniczej.

Teraz Mysłowicka szkoła walczy w konkursie – „Zielona Pracownia 2021”, który rozpoczął się 1 marca i będzie trwał do końca miesiąca. Celem tego konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40 000 zł.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search