Informacje

Informacje

Ekologicznie, estetycznie i ekonomicznie

Pod koniec marca został zakończony drugi w historii Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej remont gminnego budynku współfinansowany ze środków unijnych. Pierwsza inwestycja, zakończona w ubiegłym roku, dotyczyła budynku użyteczności publicznej, mieszczącego się przy ul. Mikołowskiej 4a w Mysłowicach. Teraz „nowe życie” zyskał budynek wielorodzinny przy ul. Mikołaja Reja 18a w Mysłowicach - Brzezince. Prowadzone od października 2018 roku roboty budowlane obejmowały szeroko rozumianą kompleksową termomodernizację obiektu, na którą składa się, w głównej mierze docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie dachu. Wszystkie te prace związane były z poprawą efektywności energetycznej budynku, co powinno w znacznym stopniu wpłynąć na redukcję strat energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji do środowiska. Zadania realizowane były na podstawie wyniku audytu energetycznego, przeprowadzonego przed przystąpieniem do remontu. Dodatkowym celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa, estetyki, ergonomii obiektu i komfortu jego użytkowania przez lokatorów, pracowników - mieszczącej się na parterze - przychodni zdrowia oraz jej pacjentów. W związku z tym wymieniono obróbki blacharskie, rury spustowe i poszycie dachowe, przebudowano fasadę w klatkach schodowych, zmodernizowano wejścia do klatek schodowych, wyremontowano kominy ponad dachem oraz wykonano instalację odgromową i opaskę z kostki brukowej okalającą nieruchomość. Całkowita wartość projektu: „Ograniczenia niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I” wyniosła 850 tys. zl. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wyniosło ok. 85%. Pozostałe ok. 15% wartości sfinansowała Gmina Miasto Mysłowice, przekazując dotację celową na konto Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach - jednostki bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację inwestycji. - Przeprowadzony remont jest dużym - nazwijmy to krokiem - w dobrym, dla miasta, kierunku. Inwestycja przyniosła bowiem wiele korzyści, przede wszystkim w aspekcie środowiskowym, ale i społecznym, a także ekonomicznym. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych jest bardzo ważne dla Zakładu, który od lat ma problemy z pozyskiwaniem dotacji. Jednocześnie jest dowodem na to, że można oszczędzać z korzyścią dla mieszkaniowego zasobu gminy - mówi Andrzej Cegiełka, dyrektor MZGK w Mysłowicach. Ratunkiem i jedyną nadzieją dla Mysłowic jest długofalowe prowadzenie tego rodzaju działań. - Stawiając kolejne kroki do przodu, aktualnie staramy się o pozyskanie kolejnych pieniędzy z zewnątrz - z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - na Kompleksową likwidację niskiej emisji na terenie województwa śląskiego w ramach Wspierania efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Jeśli wszystko się powiedzie to w latach 2020 - 2021 zmodernizujemy i uciepłownimy ok. 20 gminnych nieruchomości - dodaje Andrzej Cegiełka.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search