Informacje

Informacje

Ekspresówka z Mysłowic

Umowa podpisana. Budowa drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-Biała staje się faktem. W czwartek, 14 maja, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę drugiego odcinka nowej trasy S1 Mysłowice - Bielsko Biała.   Wykonawcą odcinka Oświęcim - Dańkowice będzie konsorcjum firm PORR oraz Mota-Engil Central Europe, za kwotę 989 751 443,10 zl. Całość zadania zostanie zrealizowana w 33 miesiące.   Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania w pierwszej kolejności zostanie ona zaprojektowana, następnie w oparciu o wykonany i zatwierdzony projekt wybudowana wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji pozwalających na użytkowanie tej trasy. Wykonawca będzie miał za zadanie wybudować m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzly drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe.   Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z umową zostaną ukończone w terminie nie dłuższym niż 33 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, które trwają pomiędzy 15 grudnia a 15 marca. Czas projektowana nie jest objęty wyłączeniami.   - Ta umowa, to pierwsza z trzech, które planujemy podpisać w najbliższym czasie. W pozostałych dwóch przetargach badanie i ocena dokumentów zlożonych przez wykonawców znajduje się już w końcowej fazie. Przewidujemy, że do wyboru najkorzystniejszej oferty może dojść na przełomie maja i czerwca br. Te odcinki również realizowane będę w formule „Projektuj i buduj” - informuje GDDKiA.   W ramach budowy drogi S1 Mysłowice - Bielsko-Biała zostanie zrealizowany jeszcze jeden odcinek drogi krajowej o długości nieco ponad 9 km, który będzie stanowił obwodnicę Oświęcimia. Jest on obecnie na etapie postępowania przetargowego.   Odcinki realizacyjne dla S1 od Mysłowic do Bielska-Białej: Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzlem) - węzeł Oświęcim (bez węzla), w zakres którego wchodzą: - droga ekspresowa o długości 12,865 km - obwodnica Bierunia o długości 2,1 km - trzy węzly drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń - jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo- usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)   Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzlem) - Dankowice, w zakres którego wchodzą: - droga ekspresowa o długości 15,165 km - trzy węzly drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze   Odcinek III: Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzlem), w zakres którego wchodzą: - droga ekspresowa o długości 12,02 km - dwa węzly drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok - jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz DankowiceWschód (klasa III) - jeden obwód utrzymania drogi   Droga ekspresowa S1 połączy Pyrzowice (A1) z granicą ze Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3.   Realizacja budowy drogi ekspresowej S1 od węzla Kosztowy II w Mysłowicach do węzla Suchy Potok w Bielsku-Białej połączy istniejące odcinki S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej - lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzla autostrady A1. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite. Aby dokończyć całą arterię, potrzebne jest zakończenie budowy drugiej jezdni wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie o długości ok. 9,5 km, przebudowa do standardu drogi ekspresowej istniejącej drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (17 marca br. nastąpiło otwarcie ofert, obecnie trwa badanie i ocena zlożonych dokumentów, przewidywany wybór oferty na przełomie maj/czerwiec br.), oraz budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki o długości 8,5 km (w połowie maja br. powinno nastąpić zatwierdzenie projektów wykonawczych umożliwiających realizację robót budowlanych, po tym rozpocznie się już etap budowy, a prace będą mogły ruszyć pełną parą). Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.   Droga ekspresowa S1 na odcinku od węzla Kosztowy II w Mysłowicach do węzla Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Projekt przyczyni się do przyspieszenia rozwoju regionu woj. śląskiego poprzez poprawę warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Co jednak najistotniejsze przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie na poprawę jakości podróżowania.   Nowa droga pozwoli również na przejęcie znacznej części ruchu obciążającego obecnie drogi północ - południe, usprawni komunikację z aglomeracją śląską oraz przejazd tranzytowy przez ten region. Ponadto z ruchu tranzytowego odciążone zostaną miejscowości zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 1 na odcinku między Tychami a Bielskiem-Białą, przez które, z powodu licznych skrzyżowań, ruch jest obecnie znacznie utrudniony.   Kalendarium 30 czerwca 2016 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 15 marca 2017 r. - uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu inwestycji 10 października 2019 r. - ogłoszenie przetargu 21 lutego 2020 r. - termin składania i otwarcia ofert 27 marca 2020 r. - wybór oferty 21 kwietnia 2020 r. - pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa UZP 14 maja 2020 r. - podpisanie umowy 2021 - 2023 r. - planowany okres budowy

Źródło: GDDKiA Oddział w Katowicach.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search