Informacje

Informacje

Futurystyczny budynek w Mysłowicach

Previous Next

Miasto Mysłowice wygrało konkurs zorganizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na budowę demonstratora technologii. Demonstrator Technologii jest budynkiem wielorodzinnym wykonanym w technologii prefabrykowanej 2D lub modułowej 3D, umożliwiającej wytworzenie konstrukcji poza placem budowy.

Prefabrykacja 2D polega na konstruowaniu budynków z gotowych płyt płaskich.

Demonstrator technologii to budynek, który ze względu na wysokie parametry izolacyjne wymaga niskiego zapotrzebowania na energię do zapewnienie komfortu cieplnego. Ma zerowy lub dodatni bilans roczny zużycia energii, przy zastosowaniu instalacji wspomagających. Produkcja prądu elektrycznego i ciepła następuje przy pomocy innowacyjnych paneli hybrydowych. Dom będzie wyposażony w zintegrowany systemu zarządzania budynkiem tzw. BMS (Building Management System) pozwalający zarządzać energią elektryczną, energią cieplną, wentylacją, klimatyzacją wodą i ściekami we wszystkich pomieszczeniach, kontrolowanego przez użytkownika mieszkania/administratora budynku. Będzie również wyposażony w punkty ładowania pojazdów elektrycznych - 6 punktów ładowania o mocy minimalnej 7,0 kW każdy.

Obecnie Demonstrator nie jest jeszcze gotowym produktem. NCBiR nie dokonało jeszcze ostatecznego wyboru wykonawcy. Do drugiego etapu postępowania zostały dopuszczone dwie firmy oferujące zupełnie różne obiekty. Warto jednak podkreślić, że innowacyjność tu polega na zastosowaniu innowacyjnej technologii „produkcji budynku” oraz użytych do tego celu materiałów. Zastosowana technologia pozwala na dużą elastyczność w kreowaniu zewnętrznego wyglądu budynku. Jego wygląd zewnętrzny wcale nie musi się różnić od wyglądu domów które powstały w technologii konwencjonalnej.

W budynku powstanie 27 mieszkań, w tym: 15 mieszkań o minimalnej powierzchni użytkowej 45 m2 oraz 12 mieszkań o minimalnej powierzchni użytkowej 60 m2. Wszystkie mieszkania będą wykończone w standardzie pod „klucz”, m.in. w meble kuchenne i sprzęt AGD w zabudowie. Demonstrator wejdzie w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Mysłowice co oznacza, że znajdujące się w nim lokale przeznaczone będą dla gospodarstw domowych, których dochody nie pozwalają na zakup lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym.

Mieszkania w Demonstratorze zgodnie z założeniami Projektu realizowanego przez NCBiR mają być przeznaczone przede wszystkim dla rodzin z dziećmi. Stąd też warunkiem udziału w konkursie było zaproponowanie pod budowę działki, która znajduje się w pobliżu szkoły, przedszkola z dostępem do przystanków transportu zbiorowego i szeroko rozumianej infrastruktury miejskiej. Zasiedlenie musi być poprzedzone badaniami społecznymi oraz zgodne z wymogami NCBiR. Mieszkanie w Demonstratorze Technologii będzie się wiązało z również dodatkowymi obowiązkami dla najemców takimi jak np. udział w szkoleniach z korzystania z Demonstratora i znajdujących się w nich instalacji, kontrolowanie zużycia mediów w tym energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, ścisłego przestrzegania instrukcji użytkowania obiektu oraz szereg innych obowiązków związanych m.in. z udostępnieniem mieszkań dla celów badawczych oraz promocyjnych.

Do organizowanego przez NCBiR Konkursu miasto zgłosiło działkę przy ul. Karola Miarki. Usytuowanie tego typu budynku w tym właśnie miejscu będzie impulsem do rewitalizacji i odnowy tej bardzo zaniedbanej i zdegradowanej części miasta.

Koszt budowy Demonstratora tj. ponad 12 000 000 zł w całości pokrywa NCBiR. Miasto jest zobowiązane do uzbrojenia i zagospodarowania działki oraz zapewnienia obsługi i utrzymania Demonstratora.

W załączeniu zdjęcia do wykorzystania, które muszą być oznaczone #DMDmodular.  Jest to warunek firmy Modular, która udostępnia zdjęcia.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search