Informacje

Informacje

Gdzie szykują się drogowe remonty?

Do końca tego roku prace remontowe czekają jeszcze cztery mysłowickie drogi. Wykonawcy robót na kolejnych trzech zostaną wyłonieni niebawem. Sprawdźcie, gdzie w najbliższym czasie będzie można spotkać drogowców.   Zgodnie z zawartymi przez magistrat umowami do 9 grudnia mają zostać zmodernizowane ul. Moniuszki, Kwiatowa, Różyckiego i Górnicza.   Na ul. Moniuszki prace dotyczą 130-metrowego fragmentu drogi od ul. Wielka Skotnica do Działkowej wraz z remontem chodników. Roboty obejmą sfrezowanie nawierzchni jezdni oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych wraz z regulacją pionową urządzeń podziemnych, wymianą krawężników i nawierzchni chodnika na kostkę betonową. Remont wykona Zakład Robót Drogowych Dioryt Musiał, Wach, Rotyński sp.j.   Podobny zakres prac obejmie 300-metrowy odcinek ul. Kwiatowej od ul. Różyckiego do Nowowiejskiego. Odbudowane zostaną tu także istniejące już chodniki. Tą inwestycją zajmie się ZRDiTZ Romus Jerzy Musiał, Maciej Rotyński sp.j., która będzie odpowiedzialna także za prace na ul. Różyckiego. Tutaj remont przejdzie 310-metrowy fragment drogi od ul. Kwiatowej do Chopina. W jego zakres wchodzi także odnowa chodników, zjazdów oraz parkingów.   Natomiast na długości 100 m ul. Górniczej od ul. Miarki do Robotniczej płyty betonowe typu trylinka zostaną rozebrane, a nawierzchnia asfaltowa sfrezowana. Ponadto drogowcy wykonają nową konstrukcję jezdni z warstwy mrozoochronnej, podbudowę z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych wraz z regulacją pionową urządzeń podziemnych, wymianą krawężników, nawierzchni chodnika i zjazdów na kostkę betonową. Ten remont także wykona ZRD Dioryt.   W najbliższym czasie poznamy datę wykonania prac na ul. Korfantego, Stokrotek i Podgórskiej. Prowadzić je będzie Colas Polska sp. z o.o.   Ul. Korfantego czeka remont na długości ok. 350 m od ul. Ziętka do Nad Przemszą. Zakres robót to sfrezowanie i ułożenie warstwy bitufor oraz siatki typu lekkiego, warstwy wiążącej i ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych wraz z regulacją pionową urządzeń podziemnych, wymianą krawężników, przebrukowaniem istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów oraz odbudową nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego.   Na 340 m ul. Stokrotek od ul. Mikołowskiej w kierunku garaży i ul. Obrzeżnej Zachodniej zostanie sfrezowana i ułożona warstwa wiążąca i ścieralna z mas mineralno-bitumicznych wraz z regulacją pionową urządzeń podziemnych i wymianą krawężników. Podobną modernizację przejdzie ul. Podgórska na długości ok. 250 m od ul. Ziętka w kierunku ogródków działkowych. Źródło: itvm.pl

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search