Informacje

Informacje

Informacja Prezydenta Dariusza Wójtowicza!

Drodzy mieszkańcy, z przykrością piszę do Was te słowa. Sytuacja w jakiej zostałem postawiony przez radnych wymaga zajęcia mojego stanowiska i pokazania rzetelnych informacji. Tak, aby nie było niedomówień.   Sprawa dotyczy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Morgi” oraz „Wielka Skotnica – Katowicka – Bończyka”. Temat ma swoją genezę w pojawiających się na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych insynuacjach z tym związanych. Przekazywane nieprawdziwe treści szkodzą Miastu oraz wprowadzają w błąd zainteresowanych mieszkańców.   Rada Miasta Mysłowice od 11 miesięcy nie poprawiła swojego błędu, podejmując głosowania nad uwagami do planów miejscowych, w oderwaniu od obowiązującego prawa. Czas płynie, końcowe decyzje są ciągle odsuwane, a poirytowani mieszkańcy nie są pewni, jak będą wyglądały ich dzielnicowe plany.   Dla przykładu wskażę uwagę nr 100 z pierwszego wyłożenia planu miejscowego Morgi, którą Rada odrzuciła, odrzucenie prezydenta – czyli jest ZA i w efekcie wygląda to tak, że to Rada zażądała ode mnie (Prezydenta) wprowadzenia przychylności dla lokowania na Morgach zabudowy wielorodzinnej. A na to zgody mieszkańców nie ma!   Proszę wybaczyć, ale z takim żądaniem się nie zgodzę. Kolejny przykład to uwaga nr 1 z drugiego wyłożenia dla planu miejscowego Bończyk, gdzie Rada żąda ode mnie jako Prezydenta dopuszczenia możliwości lokowania masztów telefonii komórkowej o dużych wysokościach np. w środku zabudowy wielorodzinnej! Przepraszam, ale z tak niedorzecznymi pomysłami jak wspomniany maszt nie mam zamiaru się zgadzać.   Pozwoliłem sobie przytoczyć tylko dwa przykłady z brzegu, aby pokazać Wam, jak funkcjonuje obieg informacji. Informacji, mających na celu pokazanie mnie w zlym świetle.   Będąc Waszym Prezydentem chcę działać uczciwie na rzecz mieszkańców, dbać o harmonijny rozwój niszczonego miasta, zżeranego latami przez układy i koterie.   W związku z powyższym poprosiłem służby Pana Wojewody Śląskiego o merytoryczne oraz prawne wsparcie w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji i takowe wsparcie otrzymałem, za co pragnę serdecznie podziękować. Niestety grupa ludzi „dziwnie zainteresowanych” planami miejscowymi próbuje nawet i to stanowisko poddać pod wątpliwość.   Nie czuję żalu wobec osób, które w mediach społecznościowych starają się przypisać mi winy poprzedniej władzy. Proszę jedynie o przekazywanie rzetelnych informacji, aby mieszkańcy Mysłowic poczuli się w końcu bezpiecznie.

Z wyrazami szacunku Dariusz Wójtowicz Prezydent Miasta Mysłowice

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search