Informacje

Informacje

Jest umowa na wywóz pozostałych 440 ton odpadów

W Urzędzie Miasta została podpisana umowa na usunięcie i zagospodarowanie odpadów z terenu przy ul. Brzezińskiej, jakie pozostały po zrealizowaniu pierwszego kontraktu na 8 tysięcy ton. Odpady mają wyjechać z Mysłowic najpóźniej do 15 lipca br. Wartość kontraktu to 3 341 131,20 złotych, który zrealizuje firma Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Przypomnijmy: w październiku 2021 r. zakończono realizację zadania polegającego na usunięciu  i zagospodarowaniu odpadów z terenu przy ul. Brzezińskiej w Mysłowicach, w ramach umowy zawartej pomiędzy  Gminą Miasto Mysłowice a konsorcjum w składzie Hydrogeotechnika Sp. z o. o.  i GEOCOMA Sp. z o. o., Sp. k.  Nie wszystkie odpady  zostały usunięte z uwagi na fakt, że ich ilość przekroczyła 8 tys. ton przewidzianą w umowie zawartej pomiędzy gminą a wykonawcą.

Na podstawie szacunków przeprowadzonych przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach oraz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska pozostało ok. 440 ton niezagospodarowanych odpadów niebezpiecznych.

Uzyskano zgodę na wydłużenie terminu realizacji w WFOŚiGW oraz zgodę NFOŚiGW na zwiększenie dofinansowania do 50 % nowej wartości i wydłużenie terminu realizacji do 15 lipca 2022 r.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search