Informacje

Informacje

Kolejne rządowe pieniądze dla Mysłowic!

Mysłowice otrzymały dofinansowanie o wartości 34 845 000 złotych do dwóch inwestycji: budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz oraz remontu elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach.

W ramach zadania Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz zaplanowano budowę 3 kondygnacyjnego budynku z funkcją szkolno-przedszkolną wraz z salą gimnastyczną przeznaczonego dla ok. 150 dzieci przedszkolnych oraz ok. 400 dzieci szkolnych oraz ok. 30 nauczycieli i ok. 6 pracowników obsługi. Budynek o konstrukcji specjalnie wzmocnionej i odpornej na wpływ szkód górniczych, w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowanie terenu wokół nowego obiektu: wjazdy, parkingi, drogi wewnętrzne. Zaopatrzenie w media: przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, energetyczne, odprowadzenie wód deszczowych poprzez wewnętrzny system rozsączający. Wewnętrzne instalacje: kotłownia gazowa, instalacje wodne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, instalacja gazu, wentylacja mechaniczno – grawitacyjna, instalacje elektro – energetyczne, p.poż, fotowoltaiczna, niskoprądowe i zabezpieczające. Zadanie przewiduje: wyburzenie dotychczasowego obiektu szkoły i budynków gospodarczych, uzdatnienie terenu pod budowę na wpływ szkód górniczych, budowę budynku wraz z infrastrukturą obok istniejącego i funkcjonującego dotychczasowego obiektu, zagospodarowanie terenu, budowa budynku sali gimnastycznej. Przedsięwzięcie jest wysoce pożądane przez mieszkańców Miasta ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku w wyniku szkód górniczych, w którym obecnie mieści się szkoła.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2026 r. Przewidywana wartość inwestycji: 36.098.102,03 zł, w tym 6.098.102,03 zł wkład własny.

Inwestycja związana z remontem elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach przewiduje: wykonanie kompleksowego remontu konserwatorskiego i renowacji przywracającej pierwotny stan techniczny powierzchni tynkowych, sztukaterii, ceramicznego cokołu, kamieniarki, odnowienia i renowacji stolarki drzwiowej, okiennej i budowlanej, elementów metalowych. Wykonaniem zabezpieczenia przyziemia budynków przed wodami opadowymi w postaci izolacji przeciwwilgociowej oraz nowych rur spustowych i drenażu. Podstawowym założeniem inwestycji jest usunięcie szkodliwych nawarstwień, zatrzymanie dalszych zniszczeń, uporządkowanie tynków, uczytelnienia i uzupełnienia detalu architektonicznego, przywrócenie pierwotnej kolorystyki elewacji budynku, modernizacja opraw oświetlenia zewnętrznego z sodowych na LED, wykonanie nowej instalacji odgromowej, demontaż kamer i urządzeń teletechnicznych i ich ponowny montaż na wszystkich budynkach po wykonaniu elewacji. Celem zadania jest m.in. zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mickiewicza 6-8 w Mysłowicach wpisanego do rejestru zabytków Województwa Śląskiego. Realizacja zadania ma szczególne znaczenie ze względu na rocznicę 100-lecia I LO w Mysłowicach, która wypada w 2022 roku.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2024 r. Przewidywana wartość inwestycji: 5.700.000,00 zł, w tym 855.000,00 zł wkład własny.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search