Informacje

Informacje

Kto będzie realizatorem programu in vitro w Mysłowicach?

Szacuje się, że w naszym mieście problem bezpłodności może dotyczyć nawet 3 tys. par.

In vitro w Mysłowicach

Znamy już wyniki konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej „Chcemy być rodzicami - program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Mysłowic w latach 2021-2024” w roku 2022. Realizatorem programu w przyszłym roku będzie klinika Gyncentrum z Katowic.

Do Urzędu Miasta Mysłowice wpłynęło 6 ofert. Najwyższą sumę punktów podczas weryfikacji formalno-merytorycznej uzyskała klinika Gyncentrum, mieszcząca się przy ulicy Żelaznej 1 w Katowicach. Kwota przyznana na realizację programu to 360 tys. zł.

Do programu na podstawie zgłoszenia będą przyjmowane pary, spełniające następujące kryteria:

• w dniu zgłoszenia do programu wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata (według rocznika urodzenia),
• spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,
• są mieszkańcami Mysłowic,
• wyraziły zgodę na poniesienie kosztów kriokonserwacji i przechowywania zarodków.

Jak informuje realizator programu - klinika Gyncentrum, w roku 2022 zostanie wyznaczony termin rozpoczęcia rekrutacji poprzez przyjmowanie wniosków i będzie trwał do końca trwania programu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin rozpoczęcia rekrutacji zostanie podany do wiadomości publicznej po ustaleniu daty z Urzędem Miasta Mysłowice na stronie internetowej Gyncentrum.

Proces kwalifikacji par i realizacji świadczeń będzie trwał od początku trwania programu do momentu wyczerpania przyznanych środków, jednak nie dłużej niż do 16.12.2022 r.

Niepłodność dotyka jedną na pięć polskich par w wieku rozrodczym.

Szacuje się, że w Mysłowicach to problem prawie 3 tys. par. Dzięki miejskiemu programowi „Chcemy być rodzicami - program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Mysłowic w latach 2021-2024”, 60 par rocznie będzie miało możliwość skorzystać z dofinansowania procedury in vitro w wysokości 6 tys. zł. W zakresie polityki zdrowotnej miasta oczekiwanym efektem będą narodziny 15 dzieci rocznie.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search