Informacje

Informacje

Lepiej dmuchać na zimne…

Mając za sobą takie doświadczenie, jak składowisko toksycznych odpadów w Brzezince, Miasto zwiększyło liczbę i zakres kontroli przedsiębiorców oraz miejsc, co do których istnieje podejrzenie prowadzenia nielegalnej działalności, zagrażającej środowisku. W tym roku takich inspekcji  zostanie przeprowadzonych 50.  

Kontrole mają na celu nie tylko weryfikację przestrzegania przepisów ochrony środowiska i warunków zawartych w posiadanych decyzjach związanych z gospodarką odpadami, ale powinny przyczynić się do wyeliminowania ryzyka związanego z nielegalnym zmagazynowaniem odpadów niebezpiecznych na nieruchomościach, pod pretekstem prowadzenia innej działalności. Wzmożone kontrole pracowników Wydziału Ochrony Środowiska jak również Straży Miejskiej oraz ścisła współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach mają charakter działań prewencyjnych tak by zapobiec nielegalnemu porzucaniu odpadów na terenie naszego miasta.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search