Informacje

Informacje

Małgorzata Książek-Grelewicz, dyrektor MZGK: Chcę, aby stare miasto odzyskało swój dawny blask i znowu tętniło życiem

- Z jakimi problemami musiała się Pani zmierzyć od pierwszych dni urzędowania w MZGK?

- Po objęciu stanowiska największym problemem dla mnie była ogromna ilość niezałatwionych spraw. Cieknące dachy, wypadające okna, niesprawne piece, zepsute drzwi itp. Bardzo szybko przekonałam się, że nie są to zaległości kilkumiesięczne tylko kilkuletnie. Było tego naprawdę bardzo dużo i cały czas napływały nowe zgłoszenia, które wymagały podjęcia pilnych działań.

System przyjmowania zgłoszeń i ich realizacji był bardzo niewydolny. Również organizacja pracy zespołu remontowego była mało efektywna. Powszechną praktyką było doraźne wykonywanie prac polegające na usunięciu skutków, a nie przyczyn awarii. Co powodowało, że pracownicy MZGK ciągle musieli wracać do tych samych miejsc, aby usuwać te same awarie. Brak kompleksowych działań związanych z usuwaniem przyczyn awarii tłumaczono brakiem środków. W dłuższej perspektywie czasowej kilkakrotne usuwanie powtarzających się awarii jest znacznie droższe niż jednorazowe, bardziej kosztowne usuniecie przyczyn problemu.

Wprowadziliśmy szereg zmian organizacyjnych w MZGK dzięki, którym szybciej i skuteczniej reagujemy na bieżące zgłoszenia awarii i usterek. Skupiamy się na usuwaniu przyczyn awarii, a nie tylko ich skutków. Staramy się wykonywać prace w sposób kompleksowy. Cały czas wprowadzamy zmiany, które mają usprawnić naszą pracę i widać efekty tych działań.

Niestety nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich zaległych spraw ponieważ jest ich zbyt wiele.

- Ilu lokatorów mieszka w zasobach MZGK?

- W zasobach MZGK mieszka ok. 5 000 osób (5057)

- Jak wygląda proces przyznawania mieszkań w Mysłowicach, co z mieszkaniami do remontu?

- Wniosek o przydział mieszkania należy złożyć do Urzędu Miasta w terminie do końca lipca danego roku.

Wnioski są weryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta, opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu gminnego umieszczane są na listach osób uprawnionych do przydziału mieszkania.

MZGK otrzymuje do realizacji zatwierdzone przez Prezydenta listy i realizuje je według kolejności biorąc pod uwagę metraż mieszkania.

W praktyce oznacza to, że jeżeli mamy mieszkanie o powierzchni 25 m2 to proponujemy je pierwszej na liście osobie, która sama ubiega się o mieszkanie. Jeżeli na początku listy jest rodzina pięcioosobowa to jest ona pomijana ze względu na zbyt małą powierzchnię mieszkania i proponujemy mieszkanie osobie lub osobom, dla których taka powierzchnia mieszania będzie odpowiednia.

Odnośnie mieszkań do remontu to tryb ich przyznawania wygląda następująco:

MZGK publikuje wykaz mieszkań do remontu wraz z ich opisem, zakresem prac do wykonania oraz szacunkowym kosztem remontu.

Mieszkania udostępniane są osobom zainteresowanym w określone dni. Każda osoba spełniająca kryteria podane w ogłoszeniu o wynajmie mieszkań do remontu składa wniosek o przydział mieszkania do remontu. Po upływie terminu do składania wniosków tj. po ok. miesiącu wszystkie wnioski podlegają weryfikacji i ocenie przez Zespół roboczy składający się z pracowników Urzędu Miasta i MZGK.

Lista osób, których wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie oraz lista osób, których wnioski rozpatrzone zostały negatywnie podawana jest do publicznej wiadomości.

Następnie zawierana jest umowa z osobami, które zostały zakwalifikowane do przydziału mieszkania do remontu.

Do 31 maja br. można składać wnioski o przydział do remontu jednego z trzech mieszkań przy ul. Generała Ziętka 49.

W najbliższym czasie przedstawimy wykaz kolejnych mieszkań do remontu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych wynajmem takiego mieszkania do obserwowania naszej strony internetowej oraz śledzenia naszego profilu na FB.

- Przed MZGK chyba największe wyzwanie w jego historii. Remont kamienic przy Bytomskiej i Robotniczej. Z czym jest najwięcej problemów?

- W trakcie realizacji inwestycji niemalże codziennie spotykamy się z szeregiem problemów, takich jak np.

  1. przenoszenie najemców lokali mieszkalnych usytuowanych na poddaszach remontowanych budynków w związku z koniecznością wykonywania remontów dachów,
  2. likwidacja samowoli budowlanych takich jak np. nielegalnie wykute otwory okienne, nielegalne piony kanalizacyjne itp.,
  3. konieczność usunięcia wszystkich elementów umieszczonych na elewacjach budynków takich jak np. anteny satelitarne, klimatyzacje itp.,
  4. przerwy w dostawie mediów spowodowane awariami i usterkami podczas wykonywania robót budowlanych.

Każdy z tych problemów rodzi szereg emocji, pretensji, itp. Niestety nie każdy problem można rozwiązać w satysfakcjonujący wszystkie strony sposób tym bardziej, że niejednokrotnie mamy sprzeczne interesy np. my nie dopuszczamy możliwości aby na odnowionej elewacji zostały zamontowane anteny satelitarne, a dla niektórych naszych najemców brak dostępu do ulubionego kanału telewizyjnego jest kwestią absolutnie podstawową.

- Spotykam się z zarzutami, że remontujemy mieszkania ludziom, którzy nie płacą czynszu, a co za tym idzie nie zasługują na renowację mieszkania. Jak Pani odpowie na ten zarzut?

- Miasto zobowiązane jest do zapewnienia mieszkań nawet osobom, które nie płacą czynszu jeżeli Sąd orzekając eksmisję przyznał im prawo do lokalu socjalnego. Nie mamy w takim przypadku żadnego wyboru musimy takim osobom również zapewnić lokal socjalny z tym, że może to być lokal o obniżonym standardzie np. bez łazienki itp. Nie mniej jednak lokal ten musi nadawać się do bezpiecznego użytkowania tzn. musi mieć sprawne wszystkie instalacje, wentylację, przewody dymowe itp. Zazwyczaj aby zapewnić bezpieczne użytkowanie lokalu musimy przeprowadzić jego remont w większym lub mniejszym zakresie.

- Przed nami konkurs architektoniczny na przebudowę całej starówki. Skąd weźmiemy środki za realizację zwycięskiego projektu?

- Konkurs ma nam dać odpowiedź jak powinno wyglądać Centrum Miasta za 30 lat. Realizacja wybranej koncepcji to proces wieloetapowy związany nie tylko ze środkami finansowymi, ale również zmianami w zakresie planowania przestrzennego, zmian społecznych itp.

Tak naprawdę dopiero po wyborze najlepszego rozwiązania będziemy mogli stworzyć harmonogram realizacji zadań wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji. Istnieje wiele rozwiązań, nie wszystkie zadania musi realizować Miasto np. zabudowę pierzei Rynku może realizować Miasto jeżeli będzie posiadało środki na ten cel, ale równie dobrze może to robić inwestor prywatny jeżeli Miasto zdecyduje się sprzedać działki.

- Jak będzie wyglądać mysłowicka starówka, ulica Bytomska za 5 lat?

- Chcielibyśmy aby stare miasto odzyskało swój dawny blask i znowu tętniło życiem. Mamy nadzieję, że miejsce to będzie przyjazne dla wszystkich mieszkańców Mysłowic i nareszcie stanie się wizytówką Miasta.

Z dyrektorem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej
Małgorzatą Książek-Grelewicz
rozmawiał Michał Woźniczko.

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search