Informacje

Informacje

Marta Jabłczyńska drugim zastępcą prezydenta

W związku z odejściem na emeryturę zastępcy prezydenta Urszuli Grucy-Stachury prezydent miasta Dariusz Wójtowicz powołał na to stanowisko Martę Jabłczyńską. Od grudnia ubiegłego roku jest ona zatrudniona w magistracie na stanowisku naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac.   Marta Jabłczyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku prawo. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu o kierunku windykacja i negocjacje w procesie zarządzania, w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej - zrządzanie nieruchomościami, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - studia menedżerskie oparte na strukturze programu MBA oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw. Obecnie studiuje w Akademii WSB kierunek Master of Business Administration z EY. Dodatkowo posiada licencję zarządcy nieruchomości nadaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, licencję zarządcy przymusowego oraz uprawnienia lustratora spółdzielni.   Drugi zastępca prezydenta miasta zarządza Wydziałami: Infrastruktury Miejskiej, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Architektury, Budownictwa i Planowania, Ochrony Środowiska.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search