Informacje

Informacje

Miasto rozpoczyna pracę nad Strategią Rozwoju Mysłowice 2030+

Mysłowice rozpoczynają prace nad nową strategią rozwoju. Pozwoli to zaprogramować rozwój miasta poza perspektywę 2030 roku. Tworzenie strategii rozwoju, czyli długoterminowego planu działania to ważny moment w życiu miasta. W ciągu kilku miesięcy prac diagnostycznych, analitycznych, warsztatowych i konsultacji społecznych zostanie wypracowana optymalna dla naszego miasta ścieżka rozwoju.

- Duża dynamika przemian społecznych i demograficznych, gospodarczych, środowiskowych wskazuje, że stworzenie planu działania na przyszłość jest już wyzwaniem samym w sobie. Dlatego zależy nam na tym, aby proces tworzenia nowej strategii był możliwie najszerszy, uspołeczniony, uwzględniający potrzeby, ale również opinie i pomysły mieszkańców i osób, które na co dzień z miasta korzystają i działają na jego rzecz. Ważne jest również zdanie i opinia naszych liderów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, czy też przedsiębiorców. Nie możemy zapomnieć o naszej tradycji
i dziedzictwie, jednocześnie musimy spoglądać w przyszłość. Kluczowe dla naszego miasta wydają się dziś być kwestie demografii oraz środowiska - czytamy na stronie Urzędu Miasta.

Miasto chce zaprosić mieszkańców i wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Mysłowic 2030+. Będzie to proces dość długi. Już od maja 2022 roku zaczną się prace nad diagnozą. Niebawem w naszym mieście pojawią się ankieterzy, którzy rozmawiać będą z mieszkańcami. W tym samym czasie poznamy opinie różnych grup społecznych: eniorów, młodzieży, przedsiębiorców, przedstawicieli związków zawodowych.

Diagnoza pozwoli uzyskać wiedzę na temat problemów i potencjałów Mysłowic.

Pozwoli określić, w co powinniśmy inwestować w przyszłości, aby miasto stawało się atrakcyjniejsze do życia. Kolejnym etapem prac będzie określenie wizji przyszłości, czyli zdefiniowanie ścieżki rozwoju Mysłowic oraz planu działań. Zakładamy, że ten etap prac będzie również uspołeczniony i wspólnie z mieszkańcami wypracujemy w trakcie debat i konsultacji optymalny dla naszego miasta plan rozwoju. Przewidujemy, że Strategię Rozwoju Mysłowic 2030+ uchwalimy jako obowiązujący dokument w drugiej połowie 2023 roku.

- Zapraszamy do udziału w ankiecie, której celem jest poznanie opinii mysłowiczan na temat miasta oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego jego rozwoju - informuje magistrat.

Udział w ankiecie jest anonimowy, a zebrane odpowiedzi będą analizowane zbiorczo - bez powiązania z konkretnymi osobami. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 15 minut.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search