Informacje

Informacje

Minister Kurtyka w Mysłowicach

W Urzędzie Miasta Mysłowice 15 kwietnia  odbyła się wizyta ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki dotycząca usunięcia niebezpiecznych odpadów w dzielnicy Brzezinka. Podczas spotkania przedstawione zostały materiały związane z odpadami (zdjęcia, film wideo), omówiono konstrukcję finansową przedsięwzięcia oraz wyzwania postawione przed gminą.

W spotkaniu udział wzięli: pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł, prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski, zastępca prezesa NFOŚiGW Piotr Mirowski, prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek oraz wiceprezes WFOŚiGW Adam Lewandowski.

Urząd Miasta Mysłowice reprezentowali: prezydent miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz, I zastępca prezydenta Wojciech Chmiel, II zastępca prezydenta Mateusz Targoś, sekretarz miasta Marta Jabłczyńska, skarbnik miasta Lidia Łazarczyk, naczelnik wydziału ochrony środowiska Sonia Olszewska, naczelnik zamówień publicznych Anna Janusz, naczelnik wydziału bezpieczeństwa publicznego i reagowania kryzysowego Sandra Jędrzejas, dyrektor kancelarii prezydenta Michał Woźniczko, komendant miejski PSP bryg. Olgierd Koźmiński oraz komendant SM Dawid Skutela.

Przypomnijmy, że problem niebezpiecznego składowiska trwa już od 2018 roku. Nielegalnie składowane substancje toksyczne zagrażają nie tylko zdrowiu mysłowiczan, ale też środowisku. Gdyby w Mysłowicach doszło do podpalenia 8 tysięcy ton substancji, groziłoby to niewyobrażalną w skutkach katastrofą ekologiczną.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search