Informacje

Informacje

Moto rady Autokliniki // Piesi jak gęsi…

...swe zwyczaje mają. To oczywiście parafraza powiedzenia Mikołaja Reja, ale jakże widoczna na naszych ulicach. O pieszych na przejściach pisałem miesiąc temu, przy okazji ogólnopolskiej akcję policyjnej "Niechronieni uczestnicy ruchu", podając przy tym taryfikator mandatów dla kierowców za wykroczenia związane z ruchem pieszych. Dziś wracam do tego tematu raz jeszcze, z uwypukleniem zwyczajów pieszych i kar dla nich za naruszenie przepisów.

Wakacje, okres urlopów, to czas, w którym na ulicach i drogach pojawia się większa ilość pieszych. Z ich nawykami i zwyczajami. Duża część z nich zachowuje się tak, jakby tym „niechronionym” wszystko było wolno. Wchodzenie na przejście bez upewnienia się, że nie nadjeżdża pojazd, wbieganie na nie, celowe zwalnianie podczas przechodzenia przez przejście, rozmowy telefoniczne lub pisanie sms-ów podczas przechodzenia, przebieganie przez jednię w miejscach niedozwolonych przy dużym ruchu (szczególnie w rejonie przystanków autobusowych lub tramwajowych), zatrzymywanie się przy przejściu na pogawędki, co zmusza kierowców do zatrzymania się – to tylko część grzeszków naszych pieszych. Pewnych swego, bo uważają, że przy jakimkolwiek zdarzeniu, funkcjonariusze policji będą szukać winy u kierowcy. I tak zazwyczaj bywa. Uważam, że piesi powinni być pod szczególną ochroną, ale powinni też przestrzegać ogólnie przyjętych zasad. Czy tak robią? Na to pytanie odpowiedzmy sobie sami.

W rozmowach na ten temat z przedstawicielami „drogówki” usłyszałem: ale piesi też mogą być ukarani i takie kary przewiduje taryfikator mandatów za wykroczenia, który przewiduje kary za:

 • Wchodzenie na torowisko, gdy zapory ewentualnie półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie - 2000 zł
 • Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza  -  50 zł
 • Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi  -  50 zł
 • Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim  -  50 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów - 50 zł
 • Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku  -  100 zł
 • Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko -  50 zł
 • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych  -  150 zł
 • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych  -  200 zł
 • Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi  -  200 zł
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze zabudowanym  -  50 zł
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze niezabudowanym  -  100 zł
 • Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko  -  50 zł
 • Przebieganie przez jezdnię  -  50 zł
 • Chodzenie po torowisku  -  50 zł
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni  -  50 zł
 • Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych  -  300 zł.

Wachlarz szeroki. Pomijając, że kary dla kierowców są średnio 30 razy wyższe (za wyjątkiem punktu pierwszego i ostatniego), to rzadko się widzi funkcjonariuszy dyscyplinujących pieszych w zakresie przewidywanym przez taryfikator. I wcale nie o karanie tutaj chodzi. Raczej o uświadomienie i wyrobienie właściwych nawyków. Zarówno u kierowców jak i u pieszych. A wtedy „niechronieni” będą bezpieczni, a kierowcy nie będą narażeni na nieprzewidziane zdarzenia. Ku zadowoleniu wszystkich!

Jerzy Paja

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search