Informacje

Informacje

Mysłowice goszczą partnerów projektu SAYouth

Do Mysłowic przyjechała delegacja czterech krajów partnerskich projektu SAYouth, który polega na wymianie doświadczeń i promowaniu konstruktywnego dialogu między młodzieżą a władzami publicznymi na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Oprócz prezentacji przygotowanych przez poszczególne kraje, podczas trzydniowej wizyty zaplanowane są odwiedziny m.in. w kopalni Guido w Zabrzu, Centralnym Muzeum Pożarnictwa i Muzeum Miasta Mysłowice. Goście wezmą także udział w warsztatach ekologicznych.

– Naszym wkładem w ten projekt jest udział Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice. Młodzi radni pokazują, jak ona funkcjonuje i jak współpracuje z młodzieżą i samorządem – wyjaśnia Aleksandra Kamińska, kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta Mysłowice.

SAYouth to projekt partnerski gminy Ale w Szwecji i miasta Mysłowice, w którym biorą udział także Włochy, Grecja, Bułgaria, Finlandia i Niemcy. Niestety z różnych względów do Mysłowic nie dojechali Szwedzi oraz Gracy, którzy łączą się online podczas wszystkich paneli dyskusyjnych.

– Podczas wizyty w Mysłowicach będziemy także zwracać uwagę na działania proekologiczne podejmowane w krajach wszystkich partnerów – dodaje Aleksandra Kamińska.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search