Informacje

Informacje

Mysłowice miasto marzeń

Wszystkie wielkie projekty zaczynają się od marzeń. Jesteśmy przekonani, że tak będzie także w przypadku przebudowy centrum naszego miasta. Jaki w Mysłowicach drzemie estetyczny i urbanistyczny potencjał pokazali zwycięzcy konkursu zorganizowanego przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej razem katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Park na brzegu Przemszy, nowoczesna zabudowa w miejscu straszącego „ruraparku”, mniej samochodów, a więcej ciągów pieszych. Pomysły laureatów konkursu są nowoczesne, ale nie futurystyczne ani przerysowane. Oznacza to, że jeśli znajdą się pieniądze, a władzom miasta nie zabraknie determinacji, centrum Mysłowic może tak wyglądać w przyszłości.

Uczestnicy konkursu przedstawili swoje koncepcje aranżacji przede wszystkim rynku i jego okolic, w tym również wschodniej pierzei, czyli niesławnego „ruraparku”. W pierwszym podejściu były to ogólne wizje zagospodarowania centrum naszego miasta. Ci, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu, pracowali już nad konkretnymi projektami. Złożyły je cztery zespoły.

„Sąd konkursowy podjął decyzję o nieprzyznaniu pierwszej nagrody, przyznaniu drugiej nagrody w wysokości 30 tys. zł oraz trzech wyróżnień równorzędnych po 10 tys. zł” – czytamy na stronie internetowej katowickiego oddziału SARP-u.

Drugą nagrodę przyznano zespołowi w składzie: Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Martyna Kędrzyńska, Marianna Waśniewska, Joanna Bokuniewicz, Emma Zawadzka, Urszula Michalska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Hajkowicz.

To projekt wykraczający daleko poza oczekiwania organizatorów, ale bardzo ciekawy i nawiązujący do muzycznej historii naszego miasta. To nie tylko koncepcja architektoniczna, ale pomysł na miasto, łącznie z hasłem promocyjnym „Mysłowice miasto muzyki”. Projektanci widzą rynek jako „kwartał muzyczny” ze szkołą muzyczną w miejscu obecnego ruraparku i scenami plenerowymi. Oczywiście to tylko pomysł, a nad przeznaczeniem zaprojektowanego budynku pochylą się m.in. władze miasta.

– Zwycięski projekt daje podstawy do dalszej pracy. Pomysł „Mysłowice miasto muzyki” jest świetny i cała koncepcja stworzenia przestrzeni wokół muzyki – placyków, sali koncertowej, a wręcz szkoły muzycznej – ale wymaga on dalszej pracy, dopracowania, a przede wszystkim decyzji władz miasta, czy Mysłowice chcą iść w tym kierunku – komentuje Małgorzata Książek-Grelewicz, dyrektorka MZGK.

Architekci proponują też połączenie rynku z parkiem nad Przemszą, przechodzącym płynnie w rewitalizowany właśnie park Zamkowy.

Jak czytamy w uzasadnieniu jury, nagrodę przyznano m.in. za połączenie śródmieścia z Przemszą i koleją, dużą ilość stref pieszych i uspokojenie ruchu, naziemne przejście przez ul. Krakowską czy silny wątek ideowy związany z tożsamością miasta oparty na muzyce.

 

Trzy równorzędne wyróżnienia to projekty, które zawierają m.in. propozycje tymczasowego zagospodarowania wschodniej pierzei mysłowickiego rynku.

Paweł Skóra, Marta Hirsz i Dorota Skóra, którzy otrzymali pierwsze wyróżnienie, w miejscu „ruraparku”, w ramach tymczasowej zabudowy, widzieliby kontenery ze stolikami, a także coś na kształt wieży widokowej. Docelowo ten kwartał zabudowy miałby mieścić np. miejską bibliotekę, a przestrzeń publiczna miałaby sięgać aż do pl. Wolności z całkowitym wyłączeniem ruchu kołowego. Obecny parking przy ul. Kaczej projektanci zamieniliby na wielopoziomowy.

Drugie wyróżnienie przypadło zespołowi autorskiemu w składzie: Grzegorz Pronobis, Sylwia Widzisz-Pronobis, Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska, Karolina Stachura, Anna Kurianowicz, Jan Nagiel.

Projektanci zaproponowali tymczasową zabudowę modułową wschodniej pierzei w stylu eko. W swoim planie zawarli systemy gospodarowania wodą opadową, niwelujące czasowe podtopienia, co jest bardzo ważne choćby ze względu na sąsiedztwo rzeki. Ciekawym pomysłem jest także kładka pieszo-rowerowa przez Przemszę jako przedłużenie ul. Kaczej. Na tej ulicy przewidzieli także wielopoziomowy parking.

Trzecie wyróżnienie za śmiałość rozwiązań projektowych i propozycję rozwiązania zieleni otrzymał zespół autorski w składzie: Agata Gorczowska, Joanna Błyszczak, Jakub Dębski, Michał Kopczyński, Michał Chrapek.

Tu także mamy do czynienia z ciekawą propozycją zabudowy tymczasowej obecnego „ruraparku”, cynkową kładką pieszą nad ul. Krakowską i wielopoziomowym parkingiem przy ul. Kaczej.

Koncepcje dotyczą nie tylko rynku, ale także całego terenu wzdłuż historycznej osi urbanistycznej miasta, czyli od dawnej kopalni Mysłowice przez ul. Bytomską, rynek, ul. Grunwaldzką, pl. Wolności aż do Promenady. 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search