Informacje

Informacje

Mysłowice stawiają na czyste powietrze

Powoli i z mozołem Mysłowice obniżają zanieczyszczenie powietrza. Miasto postawiło przede wszystkich na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i komunalnej zabudowy mieszkaniowej  z wymianą źródeł ciepła oraz na wsparcie mieszkańców przy wymianie starych kopciuchów na ekologiczne ogrzewanie.

Mysłowice już w 2019 roku uruchomiły, na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, punkt obsługi programu „Czyste powietrze”, gdzie mieszkańcy mogą zasięgnąć informacji oraz są przyjmowane wnioski o dofinansowanie oraz poddawane są wstępnej weryfikacji. Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska przyjmuje mieszkańców chętnych do skorzystania z programu trzy razy w tygodniu, w każdy dzień możliwy jest kontakt telefoniczny.

To szansa dla Mysłowiczan na uzyskanie pomocy finansowej nie tylko na wymianę źródła ciepła, ale także na termomodernizację domu.

Dzięki promocji tego programu liczba osób korzystających z programu rośnie z roku na rok. Podkreślenia wymaga, że w roku 2020 podpisano aż 366 umów o dofinansowanie opiewające na kwotę 2 573 634,34zł. Rekordowa suma na udzielenia dotacji przeznaczona została w roku 2021.  Podpisano 200 umów na kwotę 1 490 000,00 zł z budżetu miasta oraz 391  w ramach zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach z czego wypłacono 2 550 933,16 zł, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy zdążyli wymienić źródła ciepła. Część środków z pożyczki przeniesiona została na ten rok. Wsparcie dla mieszkańców jest kontynuowane. W 2022 roku w miejskim budżecie na ten cel zabezpieczono kwotę 1 mln 600 tys. zł, a 466 tys. zł zostało jeszcze do rozdysponowania z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, jaką miasto zaciągnęło w zeszłym roku.

Mysłowice znajdą się wśród 15 gmin, które razem z GZM wezmą udział w rządowym programie STOP SMOG.

Ten program także jest skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, których nie stać na wymianę przestarzałych źródeł ogrzewania i termomodernizację domów. Walka o czyste powietrze to również szeroko zakrojona kampania edukacyjna. W roku 2020 rozpoczęto kampanię „Mysłowice walczą ze smogiem", uruchomiono funpage na fb o tym samym tytule, na którym niemal codziennie podawane są informacje dot. wpływu niskiej emisji na nasze zdrowie, nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, a także wszelkiego rodzaju możliwościach uzyskania środków finansowych na wymianę pieca czy termomodernizację budynku. Na miejskich bilbordach pojawiły się mocne grafiki promujące wymianę źródeł ciepła przy jednoczesnym informowaniu o skutkach smogu na zdrowie. Z dużym odzewem spotkała się akcja życzeń świątecznych, w których mysłowickie dzieci z okazji świąt prosiły o podarowanie im czystego powietrza.

Każdego roku organizowana jest mysłowicka konferencja o niskiej emisji i zagrożeń z nią związanych.

W tym roku wydarzenie to patronatem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Podczas tegorocznej konferencji wręczono nagrody w organizowanym konkursie plastycznym „Pozwól złapać oddech #oddychać, czy nie". Uczniowie mysłowickich szkół stanęli na wysokości zadania, prace były imponujące i ciekawe co znaczy, że młodzież doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności walki o czyste powietrze.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search