Informacje

Informacje

Mysłowice w górę!

To, czy w mieście dzieję się dużo i dobrze jest pojęciem subiektywnym. Twarde liczby pokazują jednak, że Mysłowice w ciągu dwóch lat zanotowały ogromny rozwój. Awansowaliśmy w rankingu finansowym miast aż o 10 pozycji. Z 31. miejsca za rok 2018 na 21. miejsce za rok 2020.

Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego. Tutaj nikt nie płaci za wyższe miejsce w kolejce. Autorzy raportu pracują na twardych liczbach, a te pokazują wyraźny wzrost Mysłowic.  

Jeszcze dwa lata temu, po rządach Edwarda Lasoka plasowaliśmy się na 31. miejscu. Po dwóch latach nowej kadencji notujemy awans na 21. lokatę. Za nami w rankingu, takie miasta jak Łódź, Jaworzno czy Częstochowa. W Rankingu wykazano analizę kondycji finansowej jedno- stek samorządu terytorialnego oraz dodatkowo uwzględniono koszty poniesione przez jednostki na walkę z COVID-19 w 2020 r.

Epidemia COVID-19 i spowodowane nią zmiany odbiły się na każdej sferze życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu samorządów. To był swojego rodzaju test na wy- trzymałość i adaptacyjność władz lokalnych. Niedociągnięcia i błędy w działaniu samo- rządów, często niewidoczne w poprzednich latach, ujawniły się z całą ostrością. Z kolei stosujący efektywne formy zarządzania pokazali w kryzysowej sytuacji swoje możliwości oraz skuteczność. Mysłowice jak pokazuje poniższy raport poradziły sobie bardzo dobrze!

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search