Informacje

Informacje

Mysłowice walczą ze smogiem. Nie truj. Weź dotację, wymień piec.

W wielu miejscach w naszym mieście pojawiły się plakaty informujące o zagrożeniach, jakie niesie za sobą smog. W ten sposób magistrat zachęca do zainteresowania się tym tematem i przyłączenia do walki o czyste powietrze.     Mysłowiczanie, którzy zdecydują się na wymianę starego pieca na nowy mogą uzyskać dotację z Urzędu Miasta. Kwota jest uzależniona od tego, jaki rodzaj kotła wybierzemy.    Dotację przyznaje się na zakup i montaż następujących urządzeń grzewczych:
 • niskoemisyjnych źródeł kotłów węglowych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdzone będzie zaświadczeniem wydatnym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznaniu EA (European co-operation for Accreditation);
 • kotłów gazowych;
 • kotłów elektrycznych, pieców akumulacyjnych;
 • kotłów na olej opałowy;
 • urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. pomp cieplnych, kotłów na biomasę.
  Warunkiem jest likwidacji niskosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym tj. piece kaflowe, piece metalowe, kotły węglowe komorowe.   Dotacja celowa może być udzielona jednorazowo w wysokości do 50% poniesionych kosztów zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych wraz z ich montażem, nie więcej jednak niż:
 • 3 000 zl brutto na budynek/lokal mieszkalny w przypadku zmiany na ogrzewanie węglowe na kocioł ekologiczny z atestem;
 • 4 000 zl brutto na budynek/lokal mieszkalny w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne;
 • 5 000 zl brutto na budynek/lokal mieszkalny w przypadku urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. pomp cieplnych, kotłów na biomasę.
  W Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1, został uruchomiony punkt przyjmowania wniosków. Dodatkowych informacji można również uzyskać pod numerem telefonu: 575 001 996 oraz na stronie internetowej: www.myslowice.pl, gdzie można pobrać wniosek wraz z regulaminem. Wnioski o udzielenie dotacji celowej w roku 2020 przyjmowane są do 31 marca.   W naszym mieście działa też punkt przyjmowania wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.    Program przewiduje dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki, m.in. na:
 • wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania określone w programie,
 • docieplenie przegród budynku,
 • zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej - tylko w formie pożyczki),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
  Intensywność dofinansowania uzależniona jest od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę tworzącą gospodarstwo domowe. Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji to 53 tys. zl, natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 7 tys. zl.   Punkt w ramach „czystego powietrza” działa w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (pokój 308 B). W każdą środę można uzyskać informacje o programie oraz wypełnić i zlożyć wniosek. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telelefonu: 575 001 992 lub 533 735 347 oraz na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl. Wnioski o udzielenie dotacji celowej przyjmowane są do 31.12.2027 r.   Co warto wiedzieć o smogu   Główne źródła zanieczyszczeń w województwie śląskim:
 • 55 % gospodarstwo domowe (stare piece, opał zlej jakości),
 • 20 % przemysł,
 • 13% transport drogowy,
 • 8% emisja niezorganizowana (hałdy i zwałowiska),
 • 4% rolnictwo.
  Zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasze zdrowie powodując szereg chorób cywilizacyjnych takich jak:
 • udar, ból głowy, obniżenie pamięci i koncentracji (mózg),
 • podrażnienie oczu, nosa i gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok (twarz),
 • zawał, arytmia, choroba wieńcowa (serce),
 • nowotwór płuc, astma, zapalenia i infekcje dróg oddechowych (płuca),
 • miażdżyca, nadciśnienie (żyły),
 • alergie i podrażnienia (skóra),
 • zaburzenia płodności, niska waga urodzeniowa, wady rozwojowe.
  Jak zachować się podczas alarmu smogowego?
 • ogranicz przebywanie na zewnątrz,
 • zakładaj maskę antysmogową poza domem,
 • korzystaj z transportu publicznego,
 • nie wietrz mieszkania,
 • nie pal w kominku,
 • stosuj oczyszczacze powietrza.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search