Informacje

Informacje

Mysłowicka tarcza antykryzysowa

Pod obrady kwietniowej, wirtualnej sesji Rady Miasta, trafi przygotowany przez prezydenta Dariusza Wójtowicza projekt pomocy dla mysłowickich przedsiębiorców.   Gospodarcze skutki koronawirusa dają się we znaki wszystkim, ale szczególnie po kieszeni dostają przedsiębiorcy. Śladem rządu, który przygotował Tarczę Antykryzysową, swoje działania osłonowe dla lokalnego biznesu podejmują także niektórzy samorządowcy. Pakiet dla mysłowickich przedsiębiorców przygotował także Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.   Oto szczegóły:   1. Zostanie uchylona opłata prolongacyjna z tytułu rozlożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Miasta Mysłowice. W efekcie przedsiębiorcom ubiegającym się o udzielenie ulgi nie będzie naliczona opłata za korzystanie z kredytu podatkowego.   2. Na zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą liczyć przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19. Na podstawie tej Uchwały istniałaby możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców w okresie od 1 kwietnia 2020r. do 31 maja 2020r. Ze zwolnienia mogliby skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy, których działalność - przynajmniej przez część okresu epidemii CONVID-19, podlegała całkowitemu zakazowi prowadzenia działalności lub tych, którzy w okresie epidemii zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej.   3. Określone zostaną zasady umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wprowadzone rozwiązania pozwolą przedsiębiorcom korzystać z ulg, przy jednoczesnym uproszczeniu procedur związanych z udzielaniem pomocy publicznej.   4. Wprowadzona zostanie obniżka o 90 % wartości czynszu dla określonych grup przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do zaprzestania prowadzenia swojej działalności w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na mocy Rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search