Informacje

Informacje

MZGK wyremontował 18 mieszkań socjalnych

W ramach projektu  „Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej wyremontował 18 mieszkań socjalnych. Całkowity koszt remontu to prawie 1,2 mln zł w tym 900 tys. zł  wyniosło dofinansowanie ze środków unijnych.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search