Informacje

Informacje

Najtańszy węgiel jest w Mysłowicach

1500 złotych - tyle w Mysłowicach kosztuje tona węgla. To najniższa, do tej pory, cena w regionie. Nie bez powodu Polska Grupa Górnicza zorganizowała konferencję prasową właśnie w naszym mieście. Wzięli w niej udział, m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i prezydent miasta Dariusz Wójtowicz.

- Dostarczyliśmy już ponad 150 tys. ton węgla do blisko 500 gmin, a do końca roku będzie to łącznie ok. 500 tys. ton węgla – zadeklarował wiceprezes PGG ds. sprzedaży Adam Gorszanów. Polska Grupa Górnicza S.A., która podpisała dotąd umowy z 877 gminami, w ramach zamówień, dostarczy w sumie ok. 1 mln ton węgla. 500 tys. ton do końca tego roku i podobną ilość w przyszłym roku.

Węgiel jest. Węgiel jest do dyspozycji. Jedyne wyzwanie to jest wyzwanie logistyczne, ale pracujemy pełną parą – podkreślał wiceprezes Adam Gorszanów. Zaznaczył, że załadunek węgla prowadzony jest także w soboty, a w dostawy zaangażowanych jest ponad 70 kwalifikowanych dostawców węgla z PGG. Przypomniał, że współpraca z samorządami będzie prowadzona do 30 kwietnia 2023 roku.

PGG S.A. jest jednym z sześciu podmiotów, dostarczających węgiel samorządom. Węgiel dostarczają też spółki: PGE Paliwa, Tauron Wydobycie, Węglokoks, Węglokoks Kraj i Lubelski Węgiel Bogdanka. Do tej pory około 2,3 tys. gmin zgłosiło wszystkim sześciu podmiotom zapotrzebowanie na około 3,3 mln ton węgla (z czego w tym roku na około 1,3 mln ton).

Gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego, mogą kupować węgiel za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Natomiast nie mogą sprzedawać węgla mieszkańcom w cenie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.

Obowiązuje 3-tonowy limit zakupu węgla przez gospodarstwa domowe. Obecnie nabywca, który nie wykorzysta w całości tegorocznego limitu, będzie mógł kupić w przyszłym roku całą pozostałą ilość węgla, w granicach limitu 3 ton.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search