Informacje

Informacje

Największa farma fotowoltaiczna w Polsce powstanie w Mysłowicach!

Inwestycja pilotowana przez spółkę TAURON zostanie zlokalizowana w Dziećkowicach, na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych - terenach poprzemysłowych, którym przywracana jest funkcja gospodarcza.

W pierwszym etapie do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, drugi etap przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW.  Realizacja pierwszej części rozpocznie się już w pierwszym kwartale tego roku.

Przekazanie instalacji do eksploatacji nastąpi w połowie 2023 roku. Inwestycja zostanie realizowana dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu „Naszych Mysłowic”.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search