Informacje

Informacje

NIE dla kolejnych odpadów niebezpiecznych w naszym mieście. Mysłowice to nie hasiok!

W marcu do mysłowickiego magistratu trafił wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy zakładu produkcji paliw z odpadów w naszym mieście. Sprawa wzbudziła wiele kontrowersji wśród mieszkańców i samych urzędników, którzy przez ponad dwa lata walczyli z nielegalnymi odpadami w Brzezince. Prezydent Dariusz Wójtowicz zapowiada, że nie da zgody na taką działalność.

Przedsięwzięcie chce zrealizować katowicka spółka MGR Logistics, która planuje uruchomić w Mysłowicach zakład przetwarzający odpady na wysokoenergetyczne paliwo. Wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej jest pierwszą z wymaganych decyzji na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Trzeba pamiętać, że nawet wobec obaw co do rodzaju inwestycji, w przypadku złożenia kompletnego wniosku prezydent miasta nie może odmówić wszczęcia postępowania i zobowiązany jest do prowadzenia stosownej procedury wynikającej z przepisów prawa.

Spółka chce uruchomić instalację do mechanicznego przetwarzania, m.in. odpadów niebezpiecznych na terenie byłego Kombudu przy ulicy Mikołowskiej.

Do wniosku został dołączony raport, który - zdaniem magistratu - nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa. W ocenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska dokument wzbudza wiele wątpliwości, ponieważ nie opisuje precyzyjnie procesu technologicznego przetwarzania odpadów, a tym bardziej nie zawiera wyczerpującego opisu wpływu inwestycji na środowisko. Obawy budzi również różnorodność i ilość odpadów, które miałyby być przetwarzane, a także sama lokalizacja inwestycji.

W raporcie znajduje się wiele nieścisłości, a zawarte w nim dane nie są wystarczające do dalszego procedowania, dlatego wnioskodawca wezwany został do uzupełnienia i wyjaśnienia informacji w nim zawartych.

Samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody i wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W postępowaniu niezbędne jest także uzyskanie uzgodnień Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W celu dokładnej weryfikacji spółki zwrócono się do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, marszałka województwa i starostów z prośbą o przekazanie informacji dotyczących ewentualnych kontroli i prowadzonych spraw dotyczących spółki, która złożyła wniosek i innych z nią powiązanych.

Komunikat Prezydenta Mysłowic Dariusza Wójtowicza dotyczący odpadów niebezpiecznych
Szanowni Mysłowiczanie, chcę po raz kolejny stanowczo powiedzieć NIE dla odpadów niebezpiecznych. Mysłowice to nie hasiok. Nigdy nie zostanie wydana przeze mnie zgoda na działalność związaną ze składaniem czy utylizacją odpadów zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców Mysłowic, nawet gdy zostaną spełnione wszystkie ustawowe warunki! Wasze bezpieczeństwo jest ważniejsze niż brudne pieniądze i chore biznesowe układy lokalnych cwaniaków, którzy doprowadzili Mysłowice do finansowej ruiny! Przypominam, że od kiedy jestem prezydentem, w Mysłowicach nikt nie otrzymał mojej zgody na działalność związaną ze składowaniem odpadów niebezpiecznych, ich przetwarzaniem czy chwilowym magazynowaniem. Dramat jaki rozgrywał się w Brzezince NIE powtórzy się dopóki będę prezydentem! NIE pozwolę również, aby polityczni decydenci oraz ich poplecznicy, którzy byli związani z poprzednią władzą naszego miasta, ponownie mieli wpływ na wydawane decyzje środowiskowe.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search