Informacje

Informacje

Nie wszyscy przeszli etap weryfikacji

Prezydent Miasta Mysłowice poinformował o zakończeniu etapu weryfikacji i oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych piątej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazał do publicznej wiadomości listę projektów przyjętych i odrzuconych.

Po zakończeniu weryfikacji zgłoszonych projektów zadań i ogłoszeniu listy projektów przyjętych i odrzuconych, wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od wyniku weryfikacji do Prezydenta, pisemnie w terminie 7 dni od ogłoszenia listy projektów.

W ramach trybu odwoławczego wnioskodawca ma prawo do dokonania modyfikacji projektu, jedynie w zakresie uchybień nie zmieniających istoty danego projektu, wykazanych przez Zespół ds. weryfikacji, bez konieczności ponownego składania formularza i listy poparcia.

Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.

Listy projektów dostępne są TUTAJ

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search