Informacje

Informacje

Nowa pracownia diagnostyki medycznej

W Szpitalu Miejskim nr 2. odbyło się otwarcie pracowni endoskopii w zakresie chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele mysłowickiej placówki medycznej Grzegorz Nowak, Pawel Lorek, radny miejski Jacek Klimas, prezydenci Dariusz Wójtowicz, Wojciech Chmiel oraz Marszałek Senatu RP Gabriela Morawska - Stanecka.

Nowoczesna pracownia pozwoli zwiększyć skuteczność nie tylko w leczeniu wielu cywilizacyjnych schorzeń, ale również znacząco poprawi wykrywalność podczas diagnostyki.

Inwestycja została zrealizowana dzięki umowie pomiędzy Szpitalem, a Zarządem Województwa Śląskiego. Efektem współpracy jest nowoczesna pracownia endoskopowa oraz pracownia prób wysiłkowych Holtera.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła  3 159 998,03 zł, w tym:

  • 433 999,70 zł wkładu własnego Szpitala
  • 40 000,00 zł  z budżetu Podmiotu Tworzącego – Gminy Miasta Mysłowice
  • pozostałą kwotę, tj. 2 685 998,33 zł -  dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search