Informacje

Informacje

Nowy sprzęt dla Szpitala nr 2

Pacjenci oddziału chirurgii urazowo ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach będą mogli korzystać z kolejnego nowoczesnego sprzętu medycznego, a to dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Miasta Mysłowice.   Na wniosek Prezydenta, Gmina w ubiegłym tygodniu przeznaczyła 60 000 zlotych na zakup wiertarki ortopedycznej wraz z oprzyrządowaniem. Propozycja zakupu została zaakceptowana podczas obrad Rady Miasta.   Należy przypomnieć, że awaria dotychczasowego sprzętu zatrzymała na około 3 tygodnie planowane zabiegi. Pacjenci martwili się o swoje zdrowie, a pracownicy Szpitala dalsze funkcjonowanie oddziału.   Zakup sprzętu sprawił, że będzie można w dalszym ciągu realizować zaplanowane świadczenia medyczne w zakresie endoplastyki stawów biodrowych i kolanowych pacjentów .   - To bardzo ważne, aby mieszkańcy Mysłowic i województwa śląskiego mieli dostęp do nowoczesnego sprzętu i skutecznych metod leczenia. Dziękujemy za wsparcie i cieszymy się, że włodarze miasta wspierają naszą placówkę - skomentował zakup dyrektor Szpitala Grzegorz Nowak.   W ubiegłym roku na oddziale chirurgii urazowo ortopedycznej wykonano ponad 120 zabiegów, a w 2019 roku, wymieniono już blisko 140 endoprotez.   - Powyższe świadczenia medyczne są bardzo potrzebne, gdyż dzięki wysokim umiejętnościom naszego personelu, jesteśmy w stanie pozyskiwać dodatkowe, ponadlimitowe środki finansowe w ramach kontraktu dla tutejszego Szpitala. Tym samym redukujemy kolejkę oczekujących pacjentów na powyższe świadczenia medyczne - uzupełnił dyrektor Nowak.   Warto wspomnieć, że wcześniej kolejka oczekujących pacjentów na tego typu zabiegi w województwie śląskim oscylowała pomiędzy 3 a 5 lat. Awaria jedynego zestawu wiertarki ortopedycznej spowodowała, iż od chwili awarii urządzenia drastycznie spadła możliwość realizacji świadczeń w w/w zakresie, co zaburzyło proces leczenia pacjentów w tutejszej jednostce i realizacji planu przychodów.   Szpital nr 2 w Mysłowicach jest jedynym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w mieście.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search