Informacje

Informacje

Odmrażają domy kultury

- Wracamy na pokład! Mamy gorącą nadzieję, że Wy także do nas wrócicie. Dom kultury bez Was, a szczegól-nie bez najmłodszych mysłowiczan, jest pusty i smutny. Spieszymy zatem poinformować, że „odmrażamy” się dla Was – informują pracownicy Miejskich Domów Kultury.

  Od 15 czerwca 2020 r. chcą przywrócić zajęcia stałe w filiach: Grunwaldzka, Brzęczkowice, Brzezinka i Wesoła. Pytają, sondują i szykują procedury, dzięki którym wszyscy będą czuć się bezpiecznie. Z uwagi na fakt, że sale taneczne w filii Grunwaldzka są największe, część zajęć ruchowych zostanie przeniesiona do Centrum z in-nych filii. Możliwość korzystania z propozycji instruktorów zostanie utrzymana przez całe wakacje.   Powracają: dance kids – ogólnorozwojowe zajęcia taneczne, balet i modern jazz, gliniarnia, zumba, joga, indy-widualne lekcje gry na instrumentach: gitara, ukulele, warsztaty gry na bębnach, rękodzieło, plastyczne roz-maitości, zajęcia teatralne. Do końca czerwca zajęcia będą się odbywać wg starego harmonogramu, natomiast w okresie wakacyjnym w godzinach od 10:00 do 15:00.   „Odmrażanie” MOK-u to także dwa projekty w przestrzeni miejskiej. Dzięki dobrze znanemu „Niech żyje Ry-nek” znowu mocniej zabije serce miasta. W planach są koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe i ani-macje dla dzieci. Natomiast w innych dzielnicach miasta chcą zorganizować kulturalne pikniki. - Oczekujcie więc MOKowozu i całej ekipy w okresie wakacyjnym – zapowiadają pracownicy.   A na koniec prawdziwa perła. Projekt „eMOK” otrzymał dotację z MKiDN w programie „Kultura w sieci”. Zdo-byte pieniądze przeznaczone zostaną na nowatorskie działania sieciowe. Wirtualny spacer po budynku kul-towego kinoteatru „Znicz” na Brzezince, odwiedziny w Minimuzeum Kina, wirtualny koncert czy warsztaty on-line, oto tylko kilka punktów „eMOK-u”.   W sprawach dotyczących zajęć, kontakt pod nr tel. przyporządkowanymi każdej z filii: www.m-ok.pl

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search