Informacje

Informacje

Oświadczenie prezydenta Dariusza Wójtowicza w sprawie Demonstratora Technologii

W związku z pojawiającymi się nierzetelnymi informacjami na temat budowy obiektu mieszkalnego w okolicach parkingu przy ulicy Karola Miarki, pragnę przekazać garść informacji, które zapewne pozwolą Wam ze spokojem spojrzeć na kolejną eko - inwestycję w naszym mieście. W Państwa dzielnicy do końca 2023 roku powstanie najnowocześniejszy budynek wielorodzinny, tzw. Demonstrator Technologii. Budowa obiektu mieszkalnego będzie możliwa dzięki wygranej Mysłowic w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które w całości sfinansuje jego budowę. Wartość przedsięwzięcia to 12 mln złotych.

W Demonstratorze znajdzie się 27 mieszkań, które wejdą w komunalny zasób mieszkaniowy miasta Mysłowice. Będą w nim mogły zamieszkać rodziny z dziećmi, których dochody nie pozwalają na zakup lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym oraz osoby niepełnosprawne ruchowo. Będzie to budynek o zerowym lub dodatnim bilansie zużycia energii co rozwiązuje wszystkie problemy związane z ochroną środowiska i ograniczeniem niskiej emisji. Obiekt zostanie wyposażony w zintegrowany system zarządzania energią elektryczną, cieplną, wentylacją, klimatyzacją wodną i ściekami, kontrolowaną z poziomu smartfona.

To nowatorski system, który pozwoli na rozwój i wdrażanie najnowocześniejszych technologii, dostępnych na rynku budowlanym. W ostatnim czasie pojawiły się negatywne głosy wśród mieszkańców związane z planowaną inwestycją. Dotyczą one w głównej mierze wycinki drzew, które w ostatnim czasie zostały oznaczone podczas inwentaryzacji dendrologicznej. Działania te mają na celu ochronę, a nie usunięcie istniejącej zieleni i pozwalają na identyfikację podczas wykonywania niezbędnych pomiarów. Ich oznakowanie nie oznacza, że zostaną wycięte, a planowana inwestycja będzie wykonana z możliwe największym zachowaniem istniejącego drzewostanu. Już dziś mogę zapewnić, że większość drzew zostanie zagospodarowana, będą również nowe nasadzenia. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do autorów anonimowych pism rozwieszanych na klatkach schodowych i słupach  o zaprzestanie tej szkodliwej społecznie działalności. Mieszkańcy zasługują na spokój emocjonalny i rozwój najbliższego otoczenia oraz rzetelną informację pozbawioną awanturniczego wydźwięku. Podobne, mało odpowiedzialne działania prowadzone były podczas niedawnych inwestycji takich jak modernizacja Parku Zamkowego, Promenady czy przebudowa ulicy Mickiewicza.  Dzisiaj to nasze najpiękniejsze zakątki Miasta. Ponadto, oprócz budowy samego obiektu, zostaną wykonane dodatkowe prace takie jak nasadzenia nowej zieleni, budowa placu zabaw czy parkingu, dodatkowo przestrzeń wypełnią elementy małej architektury – ławeczki, kosze, krzewy itp., z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy.  Pragnę Państwa zapewnić, że inwestycja wpłynie bardzo pozytywnie na poprawę życia Mysłowiczan.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Wójtowicz Prezydent Miasta Mysłowice
Mieszkaniec ul. Karola Miarki 32

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search