Informacje

Informacje

Plac magazynowy MPWiK to nie wysypisko!

Krąży plotka, a raczej fake-news, że MPWiK buduje składowisko odpadów niebezpiecznych. To nieprawda, ale część mieszkańców jest zaniepokojona.

Wśród mieszkańców dzielnicy Janów Miejski Ćmok rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje, dotyczące planowanej przez MPWiK budowy placu magazynowego przy ulicy Rzemieślniczej. Rzekomo miałyby tam być składowane odpady niebezpieczne. Jest to nieprawda. Inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko oraz na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Mysłowice już raz się sparzyły i teraz wolą dmuchać na zimne.

Nie będzie powtórki z czasów prezydentury Edwarda Lasoka, który pozwolił na powstanie składowiska w Brzezince, które okazało się niebezpieczne, a koszt jego utylizacji przekracza 80 mln zł. Planowany Plac Magazynowy będzie służył czasowemu gromadzeniu odpadów powstających w związku z eksploatacją sieci wodociągowej. Chodzi o ziemię oraz odpady drogowe (krawężniki, kostki itp.) powstające w trakcie usuwania awarii. Niewielki fragment placu zostanie przeznaczony na odpady powstające przy udrażnianiu sieci kanalizacyjnych. Trafią one do specjalnych boksów i kontenerów, w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko. Teren, na którym planowana jest budowa placu magazynowego to własność Spółki.

Inwestycja jest oddalona od zabudowań mieszkalnych, a jej realizacja jest zgodna z planem zagospodarowania miejskiego.

Wszystkim mieszkańcom zależy na jak najszybszym uporaniu się z powstałymi awariami wodno-kanalizacyjnymi. Usytuowanie tego typu miejsca w Mysłowicach skróci czas ich usuwania. Pracownicy nie będą musieli wywozić ziemi oraz innych odpadów do punktów znacznie oddalonych od miejsca awarii, co znacznie wydłuża czas naprawy sieci i zwiększa koszty. Jednocześnie planowana gospodarka odpadami będzie realizowana w trybie przepisów Ustawy o odpadach.

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Urząd Miasta Jaworzna. Na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl oraz mysłowickiego urzędu umieszczane są wszelkie informacje o podejmowanych czynnościach w tej sprawie. Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji MPWiK będzie mógł się starać o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dotyczące budowy placu składowego. Z urzędnikami i kierownictwem MPWiK spotkali się radni, przedstawiciele Rady Biznesu oraz mieszkańcy.

- Nie jest prawdą, że powstanie kolejne składowisko odpadów niebezpiecznych w Mysłowicach. Mieszkańcy wprowadzani są w błąd przez kilka osób, które nawet nie zapytały urzędników o planach miasta czy spółki wodociągowej. To przykre, że dochodzi do takich sytuacji - powiedział Dariusz Wójtowicz, prezydent miasta.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search