Informacje

Informacje

Pokoleniowa wymiana drzew

Mieszkańców zaniepokoiła wycinka drzew przy ulicy Leśnej i gen. Ziętka. Nie ma powodów do obaw. Nadleśnictwo Katowice wie, co robi.

Rozpoczęte prace są związane z wymianą pokoleniową drzewostanów. Wszystko po to, aby zachować zrównoważoną gospodarkę leśną. Co to oznacza? Lasy Państwowe mają obowiązek zachować trwałość lasu i właściwą strukturę wiekową i gatunkową drzewostanów. Wszystkie zabiegi wykonywane na terenach leśnych objęte są planem urządzenia lasu, który sporządza się na 10 lat, a jego przestrzeganie jest obligatoryjne.

- Plan zawiera wszelkie szczegóły dotyczące gatunków drzew, ich wieku, wysokości, bonitacji, jakości technicznej, stanu uwilgotnienia siedlisk. Ujęte są też zadania gospodarcze, jakie należy w danym dziesięcioleciu wykonać - mówi Grzegorz Skurczak, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Katowice.

Jest tam mowa zarówno o zabiegach pielęgnacyjnych, jak również o trzebieżach, czyli usuwaniu drzew gospodarczo niepożądanych.

Każda wycinka jest starannie przemyślana, zaplanowana i przeprowadzona w sposób racjonalny. Jej zadaniem jest utrzymanie drzewostanów w odpowiedniej kondycji zdrowotnej. Należy się za to zabrać, gdy dane drzewa osiągną odpowiedni wiek. Dla topoli i osiki jest to 50 lat. Brzozy mogą spokojnie dotrwać do „osiemdziesiątki”. Dąb stary wymaga ingerencji dopiero kiedy osiągnie 140 lat.

W drzewostanie przy ulicy gen. Ziętka dominują topole w wieku 65 lat.

- Dla topoli to bardzo poważny wiek. Wkrótce drzewa zaczęłyby się przewracać i łamać, stwarzając zagrożenie dla ludzi. Przy ulicy Ziętka zasadzimy jawory, a przy ulicy Leśnej jedna z powierzchni podlegających przebudowie zostanie odnowiona dębem i jaworem. Od strony drogi pojawią się pasy krzewów czereśni. Drugą powierzchnią zajmiemy się w 2022 roku - tłumaczy Grzegorz Skurczak.

Mieszkańcy Brzezinki i Brzęczkowic nie muszą obawiać się wycinek. Dzięki nowym nasadzeniom w najbliższych lat poprawi się kondycja zdrowotna obszaru leśnego, a nowe drzewa będą efektywniej absorbować dwutlenek węgla z powietrza.

Grzegorz Skurczak, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Katowice.
Zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki, my - leśnicy patrzymy w przyszłość i zapewniamy ciągłą wymianę drzewostanów. Każdego roku coś zasadzamy i każdego roku coś wycinamy.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search