Informacje

Informacje

Prezydent z absolutorium i wotum zaufania

Odbyła się najważniejsza sesja Rady Miasta w roku, podczas której 18 radnych opowiedziało się za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium nowemu prezydentowi Dariuszowi Wójtowiczowi. Od głosu wstrzymali się tylko przedstawiciele klubu Edwarda Lasoka.   Dyskusję w Radzie Miasta poprzedziło wystąpienie posła Wojciecha Króla.Zwrócił uwagę na fakt, że z jednej strony oceniamy działalność Edwarda Lasoka (rządził do listopada 2018), a z drugiej dajemy wotum zaufania prezydentowi Wójtowiczowi, bo konsekwencje głosowania spadną właśnie na tego ostatniego.   - Jeśli nie wiemy jak się zachować, to zachowajmy się przyzwoicie - powiedział w swoim przemówieniu poseł i zachęcił do udzielania wotum zaufania. Król przypomniał również, że podczas pracy nad ustawą apelował o abolicję ws. wotum dla nowo wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów.   Radni niemal wszystkich opcji postanowili udzielić wotum zaufania nowemu prezydentowi. Swoisty PO-PiS to niewątpliwy sukces Dariusza Wójtowicza, który po raz kolejny zaprosił do współpracy wszystkich, którym na sercu leży dobro miasta.   - Od pierwszych godzin urzędowania moje drzwi stoją dla Państwa otworem. Cieszę się, że z mojej propozycji korzystają radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnie dla Mysłowic. Mam nadzieję, że wspólnie z Koalicją Obywatelską stworzymy front ponad podziałami dla dobra naszego miasta - powiedział Wójtowicz.   Prezydent zapowiedział, że wkrótce przedstawi Raport Otwarcia stanowiący rozliczenie poprzednich rządów.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search