Informacje

Informacje

Przyspiesza budowa farmy słonecznej w Mysłowicach

Farma fotowoltaiczna w Mysłowicach, budowana przez Tauron, wkracza w fazę instalacji paneli fotowoltaicznych. Projekt stanowi element strategii transformacji energetycznej Grupy. Realizacja inwestycji ma w pierwszym etapie dać 37 MW, a w drugim 60 MW.

Tauron poinformował, że na terenie mysłowickiej farmy fotowoltaicznej należącej koncernu zaczęła się instalacja paneli słonecznych. Docelowa moc elektrowni to 100 MW, którą placówka ma osiągnąć w przyszłym roku. Farma solarna Mysłowice jest budowana na gruntach należących do Taurona na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Rozbudowa farm fotowoltaicznych na dawnych przemysłowych terenach jest częścią strategii transformacji energetycznej Grupy.

– Jednym z warunków realizacji celów Zielonego Zwrotu Taurona jest rozbudowa mocy farm fotowoltaicznych. Do 2025 roku planujemy zwiększyć moce w fotowoltaice do 700 MW, a w 2030 roku chcemy dysponować słonecznymi megawatami o mocy 1400 MW – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Taurona.

– Wykorzystujemy posiadane przez Grupę tereny poprzemysłowe, by przywrócić im znaczenie gospodarcze. Pierwszą taką farmę uruchomiliśmy w Jaworznie na terenie byłej elektrowni węglowej – tłumaczy prezes Szczeszek.

Inwestycja realizowana jest dwuetapowo: w pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, drugi przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW – informuje Tauron w komunikacie.

– Trwa etap faktycznej realizacji budowy. Montowane są konstrukcje stalowe – stoły fotowoltaiczne, których docelowo będzie 4266. Rozpoczęliśmy już także montaż paneli, każdy o mocy 450 Wp. Zakontraktowano większość dostaw i usług. Jeszcze w tym roku ruszy budowa głównego punktu odbioru wraz z przyłączem do sieci dystrybucyjnej – wyjaśnia Andrzej Kaczmarek, prezes Tauron Inwestycje.

– Budowa elektrowni słonecznej na terenach poprzemysłowych to najkorzystniejsze ze środowiskowego punktu widzenia rozwiązanie, dzięki któremu obszary, przez lata niezagospodarowane, zyskują nowe życie. W tym przypadku dodatkowym atutem jest wykorzystanie terenu na potrzeby proekologicznego projektu – dodaje prezes Kaczmarek.

Prace budowlane w związku z pierwszym etapem zakładają zainstalowanie ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych. Ich łączna powierzchnia wyniesie 16 hektarów. Farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych. Ograniczy też emisję CO2 o 30 tys. ton.

Tauron/Szymon Borowski

Źródło: biznesalert.pl

foto: Farma fotowoltaiczna Taurona w Jaworznie. Fot.: Grupa Tauron

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search