Informacje

Informacje

Rada biznesu popiera projekt „Brzezinka 3”

Mysłowicka Rada Biznesu w pełni popiera projekt inwestycyjny obejmujący budowę nowoczesnego zakładu wydobywczego „Brzezinka 3” na terenie Mysłowic. Treść oświadczenia:

- Jako przedsiębiorcy skupieni w powołanej przez Prezydenta Miasta Mysłowice pierwszej Mysłowickiej Radzie Biznesu wyrażamy głębokie przekonanie, że realizacja projektu górniczego „Brzezinka 3”, opartego na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, a jednocześnie minimalizującego oddziaływanie na środowisko w największy dostępny sposób jest niezwykle korzystna z punktu widzenia rozwoju i przyszłości Mysłowic. Inwestycja o rozmiarze, którego Mysłowice nie doświadczyły od dekad, jej długoterminowy charakter oraz olbrzymi wpływ na tworzenie tysięcy nowych miejsc pracy i pobudzenie gospodarki w zakresie wykraczającym poza Mysłowice zasługuje na jednoznaczne wsparcie.

- Kierując się troską o przyszłość miasta, jego mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy, wyrażamy nadzieję, że podejmowane w oparciu o przepisy prawa, działania oraz decyzje organów administracji rządowej i samorządowej, umożliwią jak najszybszą realizację projektu górniczego „Brzezinka 3”, który stanie się solidną podstawą lepszej przyszłości miasta Mysłowice i jego społeczności.

- Jednocześnie pokładamy nadzieję, że inwestycja będzie prowadzona w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu, w trosce o dobro mieszkańców.

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search