Informacje

Informacje

Rekordowy budżet

Pomimo trudnego czasu pandemii, miasto nie zwalnia tempa i w bieżącym roku chce zrealizować nie tylko wszystkie zaplanowane inwestycje, ale również te, na które dostaliśmy niedawno środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Mysłowice radni przyjęli budżet na 2021 rok. Najważniejsze wyzwania, które czekają Mysłowice w tym roku to m.in. przebudowa linii tramwajowej, budowa parkingu Bike&Ride, rewitalizacja Parku Zamkowego oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Miasto przygotowuje się również do budowy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt. W dalszym ciągu remontowane ulice to: Laryska, Okrzei, 3 Maja od skrzyżowania z Laryską do Dzierżonia. Mysłowice wreszcie będą miały swój monitoring.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej wydatki kształtują się na poziomie 479 717 254,60 zł, a dochody 477 899 773,00 zł.

Podczas głosowania nad uchwałą budżetową obecnych było 22 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 15, a 7 było przeciwko.

Za głosowali: Artur Bula, Andrzej Dombek, Agnieszka Harmata, Anna Kaczmarzyk, Jacek Klimas, Maria Krutysza, Marek Mikuła, Adrian Panasiuk, Joanna Pniok, Piotr Styczeń, Jacek Szołtysek, Wiesław Tomanek, Antonii Zazakowny, Marta Górna, Sebastian Roncoszek

Przeciw głosowali: Zbigniew Augustyn, Bernadeta Berzowska, Krzysztof Biolik, Edward Lasok, Grzegorz Łukaszek, Tomasz Papaj, Robert Patałąg.

W głosowanie nie wziął udziału Mariusz Wielkopolan.

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search