Informacje

Informacje

Remont chwilowo wstrzymany

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji wstrzymał remont budynku po byłej siedzibie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej z uwagi na katastrofalny stan konstrukcji stropów, który zagrażał pracownikom podczas przeprowadzania remontu. Przy rozbieraniu dachu pękały ściany, wylewała się z nich woda, więc nie było możliwe dalsze przeprowadzanie remontu głównego budynku, po byłym Sanepidzie.   Pomimo wstrzymania prac, termin zakończenia remontu nie uległ zmianie. Odbiór budynku ma nastąpić 30 sierpnia 2020 roku.   Pozwolenie na remont zostało uzgodnione w 2015 roku z Konserwatorem Zabytków. Przez wiele lat budynek stał pusty, nie były przeprowadzane w nim żadne prace.   Należy wspomnieć, że pomimo wniosków mieszkańców i lokalnych społeczników, składanych na ręce władz miasta, obiekt nie był w odpowiedni sposób zabezpieczony, stąd jego dramatyczny stan techniczny i ogromne koszty jakie muszą teraz ponieść Mysłowiczanie.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search