Informacje

Informacje

Reszta odpadów również zniknie z Brzezinki!

Previous Next

Największa bomba ekologiczna zdetonowana w całości. Władze miasta pozyskały środki na usunięcie pozostałych odpadów niebezpiecznych.

W 2021 r. dzięki finansowemu wsparciu NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach usunięto z terenu Mysłowic niemal 8 200 ton niebezpiecznych odpadów. Likwidacja mysłowickiej bomby ekologicznej zagrażającej życiu i zdrowiu mieszkańców oraz środowisku pochłonęła niemal 94 mln złotych i była największym tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. Z Brzezinki nie usunięto wszystkich odpadów ponieważ ich masa przekroczyła szacowane 8000 ton, ważne jednak, że aby zminimalizować ewentualne zagrożenia pojemniki, w których znajdują się chemikalia zostały zabezpieczone i ułożone wyłącznie na utwardzonej części działki. Dzięki dalszemu wsparciu rządu, ogłoszony został kolejny przetarg na usunięcie i zagospodarowanie pozostałych 440 ton odpadów niebezpiecznych.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search