Informacje

Informacje

Rozpoczęto budowę S1 z Mysłowic do Bielska - Białej

Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S1 pomiędzy Oświęcimiem a Bielskiem-Białą. Tym samym zainaugurowano prace budowlane na dwóch z czterech odcinków drogi ekspresowej pomiędzy Mysłowicami a stolicą Podbeskidzia.

40 km S1 Mysłowice – Bielsko-Biała

Obecnie wszystkie cztery odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej, o łącznej długości ok. 40 km, mają podpisane umowy na realizację. Łączna wartość tych umów to niespełna 2,3 mld zł. Umowny termin zakończenia budowy S1 Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia przypada w grudniu 2024 r. Odcinek Oświęcim – Dankowice powinien zostać ukończony w sierpniu 2023 r., a Dankowice – Suchy Potok w listopadzie 2023 r.

Z uwagi na duży zakres inwestycji proces uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dwóch odcinków S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej był bardzo złożony. Na okres wydawania decyzji ZRID wpływ miały m.in.: wyrok NSA nakazujący ponowne rozpatrzenie sprawy przez GDOŚ, zaskarżenia decyzji środowiskowej oraz konieczność uzyskania dwóch dodatkowych decyzji środowiskowych w związku z zaprojektowanymi rozwiązaniami przebudowy sieci kolidujących z inwestycją. W efekcie uzyskanie decyzji ZRID dla odcinka Oświęcim – Dankowice nastąpiło 12 września br., a dla odcinka Dankowice – Bielsko-Biała 27 września br. W konsekwencji wykonawcy złożyli roszczenia terminowe. To, czy czasy realizacji inwestycji zostaną wydłużone, będzie wiadomo dopiero po rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców.

S1 Mysłowice – Bieruń

4 lipca 2022 r. GDDKiA podpisała umowę z firmą Budimex na zaprojektowanie i budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (Lędziny Wschód, Lędziny Zachód), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Trwa projektowanie inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla tego odcinka to drugi kwartał 2023 r. Wartość umowy to prawie 489,2 mln zł.

S1 Bieruń – Oświęcim

30 listopada 2021 r. podpisano umowę z firmą Strabag na realizację S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Wartość umowy to ponad 212 mln zł. Dotyczy ona budowy fragmentu S1 o długości ok. 2,9 km oraz odcinka drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km. W ramach tej inwestycji powstanie też droga klasy Z (zbiorcza) pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Trwa projektowanie inwestycji. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID dla tego odcinka powinno nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

S1 Oświęcim – Dankowice

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę odcinka o długości ok. 15,2 km GDDKiA podpisała 14 maja 2020 r. Ten odcinek wybuduje konsorcjum firm PORR oraz Mota-Engil. Wartość umowy to ponad 989,7 mln zł. W ramach zadania wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

S1 Dankowice – Bielsko-Biała

Umowę z konsorcjum firm Mirbud oraz Kobylarnia na projekt i budowę podpisano 3 sierpnia 2020 r. Wartość kontraktu to ponad 586,7 mln zł. Długość odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok to prawie 12 km. Dzięki uzyskaniu decyzji ZRID 27 września br. mogą ruszyć prace budowlane. Wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe (Stara Wieś i Suchy Potok), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Informacja prasowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search