Informacje

Informacje

Ruszyło nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

W Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice zostało przygotowane specjalne stanowisko do obsługi obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Mogą oni liczyć na pomoc tłumacza np. przy wypełnianiu wspomnianego wniosku.

W celu otrzymania numeru PESEL konieczne jest:

 

 1. osobiste stawiennictwo w dowolnym organie gminy na terytorium RP w przypadku osób powyżej 12 roku życia (w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości dziecka stawiennictwo osobiste również dotyczy osób małoletnich do 12 roku życia)
 2. złożenie wniosku o nadanie nr PESEL
 3. przedłożenie dokumentu tożsamości (np. paszportu, dowodu osobistego), Karty Polaka, aktu urodzenia
 4. w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości - wypełnienie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 5. dołączenie aktualnej fotografii (biometrycznej, nie starszej niż 6 miesięcy)
 6. złożenie odcisków palców (z wyjątkiem dzieci do lat 12).

 

Dodatkowo w celu ułatwienia dostępu do usług publicznych przez internet wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mieli możliwość uzyskania profilu zaufanego.

Wniosek należy złożyć nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu zrobienia bezpłatnej fotografii można udać się do poniższych zakładów fotograficznych:

 

 1. Foto Ptasińska ul. Bytomska 3, Mysłowice
 2. Foto Studio Trocha ul. Wojska Polskiego 15, Mysłowice
 3. Foto Studio Ptasiński ul. Generała Jerzego Ziętka 63A, Mysłowice

 

Відповідно до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави у середу, 16 березня розпочнеться реєстрація громадян України і надавання їм номеру PESEL

В законі йдеться про громадян України, або громадян котрі не мають українського громадянства натомість являються  дружиною/чоловіком громадянина України, якщо він прибув на територію Польської Республіки після 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України у зв'язку з військовими діями, що проводяться на території цієї держави.

Для отримання номера  PESEL потрібно:

 1. особисто прийти в будь-яку адміністрацію міста на території Республіки Польща особам старшим 12 років(якщо відсутній будь-який документ, що посвідчує особу дитини, обовязкова персональна явка в адміністрації міста також неповнолітньої дитини до 12 років)
 2. подати заявку на надання номера PESEL
 3. надати посвідчення особи (наприклад: паспорта, карти поляка, свідоцтва про народження)
 4. при відсутності будь-якого документа, що посвідчує особу – потрібно заповнити заяву в повній свідомості кримінальної відповідальності за подачу неправдивої інформації
 5. прикріпити фотографію (біометрична має бути не старіше 6 місяців )
 6. здати відбитки пальців (за винятком дітей до 12 років).

Бюро обслуговування клієнта в адміністрації міста Мисловіце  має підготовлений спеціальний пункт для обслуговування громадян України, котрі в результаті військових дій  були змушені покинути свою країну. Вони зможуть розраховувати на допомогу перекладача, нп.: при заповненні заяви.

Крім того, для полегшення доступу до державних послуг через Інтернет разом з присвоєнням номера PESEL громадяни України отримають можливість створити  “довірений профіль” ( на прикладі української системи Дія).

Відповідно до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї державиЗаява повинна бути подана не пізніше 60 днів з дня в'їзду на територію Польської Республіки.

Якщо громадянин України, зазначений у art. 1 ust. 1, легально в'їхав на територію Польської Республіки в період з 24 лютого 2022 р. до дня, зазначеного в законі, виданому відповідно до ust. 4 і підтверджує

намір залишитися на території Польської Республіки, його перебування на цій території вважається законним протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Для того, щоб зробити безкоштовну фотографію, ви можете піти в наступні фотостудії:

 1. Foto Ptasińska ul. Bytomska 3, Mysłowice
 2. Foto Studio Trocha ul. Wojska Polskiego 15, Mysłowice
 3. Foto Studio Ptasiński ul. Generała Jerzego Ziętka 63A, Mysłowice

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search