Informacje

Informacje

Smak życia, czyli debata o dopalaczach

Previous Next

W ramach ogólnopolskiej akcji Sanepidu uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza w Mysłowicach wzięli udział w warsztatach pt.: ”Smak życia, czyli debata o dopalaczach”.

Podczas zajęć warsztatowych wykorzystano materiały udostępnione przez Sanepid. Był to Program Profilaktyki Uniwersalnej autorstwa Krzysztofa Andrzeja Wojcieszka. Program przygotowany został z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem programu było postawienie tamy zjawisku w skali społecznej, czyli zmniejszanie prawdopodobieństwa, że młodzi ludzie dorastając będą sięgać po „dopalacze”. Założeniem było dążenie do jak najszerszego zasięgu tej prostej interwencji, gdyż wtedy ma ona szanse na przełożenie się na życie danej społeczności.

Koordynator ds. zdrowia Daria Góralska

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search