Informacje

Informacje

Szukał grzybów znalazł pocisk

W miniony poniedziałek przypadkowa osoba, podczas zbierania grzybów w lesie przy ul. Nowochrzanowskiej, znalazła niewybuch. Osobę należy pochwalić za prawidłową reakcję i natychmiastowe powiadomienie służb.

Na miejsce skierowano patrol i policjanta z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Wstępne oględziny wskazywały, że może być to pochodzący z okresu II wojny światowej pocisk o długości około 30cm i średnicy 8-10cm. Pocisk znajdował się w lesie, z dala od zabudowań, dlatego nie było konieczności ewakuacji mieszkańców. Miejsce odnalezienia niewybuchu zabezpieczane było przez służby do czasu przyjazdu saperów, którzy podjęli niewybuch i przetransportowali na poligon w celu jego zdetonowania.

Policjanci przypominają jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch. Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Funkcjonariusze zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search