Informacje

Informacje

Tauron po zielonej stronie mocy // W Mysłowicach powstanie największa farma fotowoltaiczna w Polsce

Drugiej takiej inwestycji nie ma i jeszcze długo nie będzie w Polsce. Ponad 16 hektarów paneli słonecznych powstanie na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych w Dziećkowicach.

Polityka klimatyczna jest najdroższym i najbardziej spektakularnym projektem w historii Unii Europejskiej. Dla wszystkich krajów członkowskich jest to duże wyzwanie, ale dla Polski największe ze względu na duże uzależnienie naszej gospodarki od węgla. Jeśli nie chcemy zostać w ogonie Europy, musimy wprowadzać do krajowego miksu energetycznego jak najwięcej energii z odnawialnych źródeł. Ten proces już trwa, a Mysłowice znalazły się na pierwszej linii „zielonego” frontu. Wszystko za sprawą gigantycznej inwestycji, do której przymierza się spółka Tauron Polska Energia. W naszym mieście powstanie największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Elektrownia słoneczna zostanie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych w Dziećkowicach. Docelowa moc tej instalacji wyniesie 100 MW.

Farma PV powstanie dwuetapowo. W pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie około 37 MW.

Prace rozpoczną się już w pierwszym kwartale tego roku.

W Mysłowicach zostanie zainstalowanych 94 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 16 ha, co odpowiada aż 22 boiskom do piłki nożnej. Szacuje się, że w ciągu roku instalacja wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o prawie 30 tys. ton. Pierwsza energia elektryczna popłynie z farmy w 2023 roku. Na budowę instalacji Tauron otrzyma 82,5 mln złotych nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Drugi etap zaplanowano z jeszcze większym rozmachem, bo przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW.

Ta inwestycja będzie miała ogromne znaczenie dla polskiej energetyki, ale zasadniczo odmieni także wizerunek Mysłowic.

Górnictwo jest wpisane w historyczne DNA naszego miasta. Szacunek dla tej tradycji może z powodzeniem iść w parze z otwarciem się na technologie, które wyznaczą cywilizacyjne trendy na kolejne dziesięciolecia. Mysłowice staną się modelowym miastem, w którym jak w soczewce skupią się plany i ambicje współczesnej Polski. Nie możemy, jak chcą tego radykalni ekolodzy, z dnia na dzień pozamykać kopalnie, bo pogrążymy się w gospodarczym chaosie. Musimy iść drogą środka. Energetyka odnawialna powinna stopniowo uzupełniać miks energetyczny, aby z czasem - kiedy narodowa gospodarka będzie na to gotowa - zastąpić paliwa kopalne. Ta historia zaczyna się właśnie w Mysłowicach.

Symboliczna jest nie tylko technologia, ale także miejsce tej inwestycji.

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych to wąskie gardło transformacji Górnego Śląska. Obszary zdegradowane przez gospodarczą eksploatację zajmują prawie 7 tysięcy hektarów w województwie śląskim. To około 5,5 procent powierzchni naszego regionu. Te tereny są często zlokalizowane w miejscach atrakcyjnych z perspektywy prowadzenia biznesu. Mogłyby stać się obszarem skutecznej, lokalnej aktywizacji gospodarczej, ale z wielu powodów te procesy modernizacyjne idą za wolno.

Dziećkowice staną się przykładem, że poprzemysłowe tereny nie muszą być dziejowym balastem, ale kapitałem pracującym na przyszłe pokolenia.

Słoneczne megawaty Taurona

Z końcem grudnia 2020 r. Tauron oddał do eksploatacji w Jaworznie swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy. W ciągu 10 miesięcy pracy, na dwa miesiące przed zakładanym terminem, instalacja przekroczyła próg rocznej produktywności.

W połowie stycznia tego roku Tauron zakończył budowę elektrowni fotowoltaicznej Choszczno II, zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim. Instalacja o mocy 8 MW zasili w energię ok. 3,5 tys. gospodarstw domowych. Choszczno II to druga farma PV w tej lokalizacji. Od niespełna roku energię elektryczną produkuje też instalacja Choszczno I o łącznej mocy 6 MW.

Tauron dysponuje dziś trzema przemysłowymi elektrowniami słonecznymi, których moc wynosi 19 MW.

Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic
Kiedy obejmowałem urząd prezydenta powiedziałem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Budowa w naszym mieście największej farmy fotowoltaicznej w Polsce jedynie potwierdza tę tezę. Ta inwestycja będzie miała olbrzymie znaczenie dla gospodarczego rozwoju Mysłowic, a zwłaszcza dzielnicy Dziećkowice. Nasze miasto znajdzie się w awangardzie zielonej transformacji Śląska i Polski.

Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia
Wykorzystanie terenów poprzemysłowych należących do Grupy pod budowę farm fotowoltaicznych, to jeden z głównych kierunków tworzenia nowych, zielonych mocy w miksie wytwórczym Taurona. Konsekwentnie realizujemy Zielony Zwrot Taurona, a dzięki takim przedsięwzięciom chcemy osiągnąć w 2025 roku 1,6 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii.

Sebastian Gola, prezes spółki Tauron Wytwarzanie
Farma w Mysłowicach to kolejna realizacja programu budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy Tauron. Dzięki takiemu podejściu, tereny poprzemysłowe są ponownie zagospodarowywane.

Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycja Taurona to szereg równoległych korzyści, tak ekologicznych jak ekonomicznych. To sposób na pozyskiwanie zielonej energii elektrycznej ze słońca, w specyficznym, bo odzyskanym po przemysłowej degradacji terenie.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search