Informacje

Informacje

Ulica Długa doczeka się remontu!

Pracownicy Urzędu Miasta Mysłowice są w trakcie uruchamiania procedury zamówień publicznych związanych z przebudową ul. Długiej  - etap I”. Po wytypowaniu wykonawcy i uzgodnieniu szczegółów, realizacja zadania nastąpi do 16 miesięcy od podpisania umowy.

W ramach przebudowy ulicy Długiej wykonane zostaną następujące prace:

– budowa chodników

– budowa poboczy gruntowych

– przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi

– przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych

– odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę kanalizacji deszczowej

– przebudowa ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (np. sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna itp.)

– urządzenie zieleni w tym wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym

– budowa elementów bezpieczeństwa ruchu

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search